slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider

Հասցե. 0004 ք. Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 24

Հեռ. (+37410) 77 77  10

Էլ. փոստ info@nbe.am

Կայք. www.nbe.am

     Հարգելի այցելու, 
     Ողջունում եմ Ձեզ Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության պաշտոնական կայք էջում: Հուսով եմ այստեղ Դուք կգտնեք Ձեզ հետաքրքրող հարցերի վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը, կծանոթանաք «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի կառուցվածքին, հիմնական գործառույթներին և փորձագիտական հնարավորություններին՝ կատարվող փորձաքննությունների տեսակներին և ենթատեսակներին, փորձագիտական բնագավառի տարբեր ոլորտների հետազոտությունների նոր մեթոդների կիրառման վերաբերյալ տեղեկատվությանը և նորություններին: Կայք էջում զետեղված տեղեկատվությունը հնարավորություն կտա ճիշտ կողմնորոշվել ինչպես քրեական հետապնդում և արդարադատություն իրականացնող մարմիններին՝ իրենց գործառույթների իրականացման ընթացքում, այնպես էլ իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց՝ իրենց իրավունքների պաշտպանության ընթացքում փորձագիտական ծառայության հնարավորություններից լիարժեք օգտվելու հարցերում:
     Ցանկանում եմ ընդգծել, որ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ը, հանդիսանալով նաև դատափորձագիտական ինստիտուտների Եվրոպական ցանցի (ENFSI) լիիրավ անդամ, իր ողջ թիմով մշտապես նպատակամղված է կատարելագործել և զարգացնել դատափորձագիտական բնագավառի հնարավորությունները մեր երկրում՝ ապահովելու համար միջազգային մակարդակի փորձագիտական արդի հնարավորությունների ներդրումը Հայաստանի Հանրապետությունում:

director

Արգամ Նորայրի Հովսեփյան

«Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի տնօրեն, բ.գ.թ.

Լրահոս

news

Հրատարակվել է «Դատական փորձաքննությունների տեսական և գործնական արդի հիմնախնդիրները» գիտագործնական ձեռնարկը}

Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի  «Փորձաքնննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի և Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության ակադեմիայի ակտիվ համագործակցության շրջանակներում ԵՊՀ քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Վահե Գուրգենի Ենգիբարյանի և ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի տնօրեն, ՀՀ ԱՆ «Ակադեմիկոս Ս.Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի դատական բժշկության ամբիոնի վարիչ, բժշկական գիտությունների թեկնածու Արգամ Նորայրի Հովսեփյանի համահեղինակությամբ ՀՀ-ում առաջին անգամ հրատարակվել է  «Դատական փորձաքննությունների տեսական և գործնական արդի հիմնախնդիրները» գիտագործնական ձեռնարկը, որի գիտական խմբագիրն է ՀՀ արդարադատության ակադեմիայի ռեկտոր, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Սերգեյ Վահանի Առաքելյանը:
Գիտագործնական ձեռնարկում ներկայացված են դատական փորձաքննությունների նշանակման և կատարման, ինչպես նաև դրանց արդյունքների դատավարական նշանակության վերաբերյալ առավել հրատապ և արդի հիմնախնդիրները, որոնց վերաբերյալ լուծումներ գտնելը կարևոր է ոչ միայն նոր իրավակարգավորումներ սահմանելու, այլ նաև միասնական իրավակիրառ և փորձագիտական պրակտիկա ձևավորելու համար:
 «Դատական փորձաքննությունների տեսական և գործնական արդի հիմնախնդիրները» հայալեզու գիտագործնական ձեռնարկը իր տեսակով և բովանդակությամբ միակն է Հայաստանի Հանրապետությունում և կարող է օգտակար լինել իրավաբանական բուհերի և ֆակուլտետների բակալավրիատի և մագիստարատուրայի ուսանողների, հետբուհական կրթության ունկնդիրների, դասախոսների, ասպիրանտների, հայցորդների, դատական փորձագիտության հիմնախնդիրների ուսումնասիրությամբ զբաղվող իրավաբանների և այլ բնագավառների մասնագետների, ինչպես նաև իրավակիրառ և իրավապահ համակարգի տարբեր մարմինների համար:
Փորձաքննությունների ազգային բյուրոն բարձր է գնահատում արդյունավետ փոխգործակցության շարունակականության ապահովումը և որպես դրա արդյունք նման գիտագործնական ձեռնարկի հրատարակումը, որն ընթերցողին է ներկայացնում փորձագիտական գործունեության ոլորտի տեսաիրավական ու գործնական հիմնախնդիրների վերաբերյալ համալիր հետազոտությունների ամփոփ տեղեկություն և հավակնում է համալրելու համապատասխան իրավասու մարմինների աշխատակիցների կողմից գործնական լայն կիրառություն ունեցող մասնագիտական գրքերի շարքը:

news

Միջազգային համագործակցության ընդլայնում МТК 545 Միջազգային ստանդարտացման խորհրդի կազմում}

Միջազգային համագործակցության խորացման շրջանակներում ՀՀ ԳԱԱ Փորձաքննությունների ազգային բյուրո ՊՈԱԿ-ը ներգրավվել է МТК 545 Միջազգային ստանդարտացման խորհրդի կազմում:
Միջազգային ստանդարտացման խորհրդի կազմում Հայաստանի Հանրապետությունից ընդգրկվել են՝ ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի տնօրեն Ա.Հովսեփյանը և տնօրենի տեղակալ Պ.Ոսկանյանը: 
Քրեական հետապնդում և արդարադատություն իրականացնող մարմինների գործունեության արդյունավետության բարձրացմանն աջակցելու համար Միջազգային ստանդարտացման խորհրդի ստեղծումը նպատակաուղղված է դատափորձագիտական ոլորտի գործունեության որակի բարձրացման, միասնական տեխնիկական լեզվի կիրառման և դատափորձագիտական կազմակերպություններում կառավարման համակարգի կատարելագործման ապահովմանը:
2020թ.-ի ընթացքում Միջազգային ստանդարտացման խորհրդում արդեն իսկ դիտարկվել են «Վայրի բուսական և կենդանական աշխարհի օբյեկտների դատական մոլեկուլային-գենետիակական փորձաքննություն. Տերմինները և սահմանումները» և Դատահետքաբանական փորձաքննություն. Տերմինները և սահմանումները միջազգային ստանդարտները՝ սահմանված ընթացակարգերի համաձայն դրանց հաստատման նպատակով:
Նման միջազգային համագործակցությունն ունի կարևոր նշանակություն՝ Հայաստանի Հանրապետությունում դատափորձագիտական ոլորտի կառավարման համակարգի կատարելագործման, միջազգային ստանդարտների պահանջների ներդրման, ստացվող արդյունքների արժանահավատության, ապացուցողական նշանակության բարձրացման և ոլորտի կայուն զարգացման ապահովման համար:

news

Տեղի է ունեցել ՀՀ ԳԱԱ համակարգում գործող դատական փորձագետի որակավորման հանձնաժողովի հերթական նիստը}

2020թ.-ի հունիսի 12-ին ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ում տեղի է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի համակարգում գործող դատական փորձագետի որակավորման հանձնաժողովի ընթացիկ տարվա առաջին նիստը: Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետությունում հայտարարված արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի պայմաններում պարետի ընդունած որոշումներով՝ հանձնաժողովի նիստն անցկացվել է բացօթյա պայմաններում՝ պահպանելով բոլոր սահմանված նորմերն ու հակահամաճարակային կանոնները:
Նիստի օրակարգում ներառված էին ՀՀ ԳԱԱ համակարգում դատական փորձագետի որակավորման հավաստմանը ներկայացված թվով 16 հայտերի զեկույցների քննարկման և որոշումների ընդունման հարցերը:
Սահմանված բարձր պահանջների համապատասխան ՀՀ ԳԱԱ համակարգում դատական փորձագետի որակավորման հանձնաժողովի գործունեությունը և «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ում դատական փորձագետի որակավորման հավակնորդների ուսուցման և որակավորման դասընթացների իրականացման գործընթացում ներդրված ջանքերը նպատակ ունեն որպես խոշոր դատափորձագիտական կազմակերպություն «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի փորձագիտական անձնակազմը համալրել անհրաժեշտ գիտելիքներով և գործնական հմտություններով օժտված որակյալ փորձագետներով, դրանով իսկ նպաստելով բարձր ապացուցողական նշանակություն ունեցող արդյունքների ձեռք բերմանը դատավարական գործընթացներում։

news

Իրազեկում}

Հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետությունում նոր «ԿՈՐՈՆԱՎԻՐՈՒՍ (COVID-19)» վարակի տարածման վտանգը և ելնելով շփումների սահմանափակման անհրաժեշտությունից` վարակի տարածումը կանխարգելող միջոցառումների շրջանակներում, ղեկավարվելով Պարետի ցուցումներով, ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ը ժամանակավորապես դադարեցնում է դիմումների, գրությունների, ինչպես նաև այլ փաստաթղթերի առձեռն (թղթային) տարբերակով ընդունման գործընթացը։ 
Նշված ժամանակահատվածում ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ մուտքագրման ենթակա փաստաթղթերը կարող եք ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով՝ ուղարկելով Կազմակերպության info@nbe.am էլ-փոստի հասցեին:
Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք զանգահարել ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի վարչական բաժին՝ 010 777710 (*107,*114) հեռախոսահամարներով:

news

«Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի աշխատակիցների մասնակցությունը «ԳՕՍՏ ԻՍՕ-ԻԷԿ 17025:2019 ստանդարտի պահանջներին համաձայն որակի հսկողության ապահովումը» խորագրով վերապատրաստման դասընթացին}

2020 թվականի մարտի 10-ին և 11-ին ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարությունում փորձարկման և տրամաչափարկման լաբորատորիաների համար իրականացվել է «Հավատարմագրման ազգային մարմին» ՊՈԱԿ-ի կողմից կազմակերպված «ԳՕՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ 17025:2019 ստանդարտի պահանջներին համաձայն որակի հսկողության ապահովումը» խորագրով վերապատրաստման դասընթաց, որին մասնակցել են նաև «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի մի շարք աշխատակիցներ (որակի ապահովման բաժնի պետ Էլմիրա Նալբանդյանը, տեղեկատվական ապահովման բաժնի գլխավոր մասնագետ Աննա Հարությունյանը, ֆիզիկատեխնիկական հետազոտությունների և քիմիական փորձաքննությունների բաժնի թմրանյութերի, հոգեմետ և թունավոր նյութերի փորձաքննությունների բաժանմունքի պետ Աննա Թովմասյանը, ձգաբանական փորձաքննությունների բաժնի պետ Վասպուր Հովհաննիսյանը, նույն բաժնի փորձագետ Արմեն Քոչարյանը, սննդամթերքի և խմիչքների փորձաքննությունների բաժնի պետ Թորոս Ավետիսյանը, նույն բաժնի փորձագետներ Նունե Անդրեասյանը և Անաիդա Ցականյանը, պայթյունատեխնիկական և հրդեհատեխնիկական փորձաքննությունների բաժնի լաբորանտ Քրիստինե Մաչկալյանը):
Դասընթացն անցկացվել է EuraChem-ի չափման անորոշությունների և հետևելիության աշխատանքային խմբի անդամ Կարեն Դարբինյանի կողմից: Դասընթացի ընթացքում մանրամասն ներկայացվել է նոր ստանդարտի պահանջներին համապատասխան արժեքավոր տեղեկատվություն լաբորատորիաներում կիրառվող ստանդարտ նմուշների, սերտիֆիկացված ստանդարտ նմուշների, մեթոդների վալիդացման և դրա չափանիշների, մեթոդների հետևելիության, ճշտության, չափման արդյունքների, չափման անորոշության, չափման անորոշության տեսակների և դրանց հաշվարկման մեթոդների վերաբերյալ, որոնք ունեն կարևոր նշանակություն որակի կառավարման համակարգի կատարելագործման և միջազգային չափանիշներին համապատասխանեցման համար:
Դասընթացի ավարտին մասնակիցներին տրվել են համապատասխան վկայականներ:

news

‹‹Փորձաքննությունների ազգային բյուրո›› ՊՈԱԿ-ի մասնակցությունը CyberEast ծրագրի շրջանակներում իրականացվող սեմինար-քննարկմանը}

2020 թվականի մարտի 10-ին ‹‹Փորձաքննությունների ազգային բյուրո›› ՊՈԱԿ-ի համակարգչատեխնիկական փորձաքննությունների բաժնի փորձագետները մասնակցել են CyberEast ծրագրի շրջանակներում ծրագրի հայաստանյան խմբի կողմից կազմակերպված, Եվրամիության և Եվրոպական խորհրդի CyberEast նախագծի աջակցությամբ ‹‹Ֆինանսական հանցագործությունները և դրանց հակազդման մեխանիզմները›› խորագրով սեմինար-քննարկմանը, որին մասնակցել են նաև ներկայացուցիչներ՝ ՀՀ արդարադատության և ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություններից, ՀՀ դատախազությունից, ՀՀ ոստիկանությունից, ՀՀ քննչական կոմիտեից, ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեից, ՀՀ կենտրոնական բանկից և այլ կազմակերպություններից։ 
CyberEast ծրագիրն աջակցում է Արևելյան գործընկեր երկրներին՝ պատշաճ կերպով հասկանալու տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների միջոցով օժանդակված ֆինանսական հանցագործության և հանցավոր մուտքերի հետ կապված խնդիրների շրջանակը: 
Սեմինարն անցկացրել են CyAN կիբերանվտանգության կառավարման խորհրդատու Հեյն Դրեյսը, փորձագետ Մայկ Ջեյմերսոնը, CyberEast ծրագրի համակարգող Սեսիլիա Պոպեռը, որի ընթացքում քննարկվել են ֆինանսական հետախուզության աշխատանքները և հնարավորությունները, տիպաբանությունը, ցուցանիշները և հաշվետվության մեխանիզմները, ֆինանսական հետաքննությունների և կիբերհանցագործության հետ կապը, համագործակցության հնարավորություններն ազգային և միջազգային մակարդակներում և այլն: 
Պարբերաբար իրականցվող նման սեմինար–քննարկումների նպատակն է իրավասու ներկայացուցիչներին ծանոթացնելու արդյունավետ միջոցներ մշակող տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման և արդյունավետության բարձրացման, ֆինանսական հանցագործությունների հակազդման մեխանիզմների վերահսկման, թվային շուկաների ներդաշնակեցման ռազմավարության մշակման առանձնահատկություններին, որոնք կնպաստեն համաեվրոպական էլեկտրոնային կառավարման և էլեկտրոնային ծառայությունների մատուցման առկա խոչընդոտների և պատնեշների վերացմանը՝ լուծելով նշված ուղղությամբ առկա բազմաթիվ խնդիրներ:

news

«Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի մասնակցությունը սեռական բռնության դեպքերին միջգերատեսչական արձագանքի ներդրմանն ուղղված աշխատանքային խմբի առաջին քննարկմանը}

«Սեռական բռնության ճգնաժամային կենտրոն» ՀԿ ծրագրերի ղեկավարի հրավերով 2020 թվականի մարտի 10-ին «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի դատաբժշկական փորձաքննությունների բաժնի պետ Կ.Մխիթարյանը և հոգեբանական փորձաքննությունների բաժնի պետ Ա.Վարդանյանը մասնակցել են սեռական բռնության դեպքերին միջգերատեսչական արձագանքի ներդրմանն ուղղված աշխատանքային խմբի առաջին քննարկմանը:
Աշխատանքային քննարկմանը մասնակցել են ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Զարուհի Բաթոյանը, ներկայացուցիչներ՝ ՀՀ առողջապահության նախարարությունից, ՀՀ արդարադատության նախարարությունից, ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունից, ՀՀ ազգային ժողովից, ԱՄՆ դեսպանատնից, ՀՀ ոստիկանությունից, ՀՀ քննչական կոմիտեից, ՀՀ դատախազությունից և այլ կազմակերպություններից ։
Աշխատանքային խմբի ստեղծման նպատակն է վեր հանել սեռական բռնության հիմնախնդիրներին առնչվող սոցիալական աջակցության, քրեական գործերի քննության ընթացակարգային հարցերը և գտնել դրանց համակողմանի լուծումները, որոնք ուղղված են բռնության ենթարկված անձանց աջակցության տրամադրմանն ու պաշտպանությանը: 
Աշխատաժողովի ընթացքում «Սեռական բռնության ճգնաժամային կենտրոն» ՀԿ ծրագրերի ղեկավար Տաթևիկ Աղաբեկյանը ներկայացրել է կենտրոնի բազմամյա փորձը, առկա խնդիրներն ու օրենսդրական բացերը, ինչպես նաև 2016-2020 թվականների ընթացքում կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքները և դրանց արդյունավետ լուծման ուղղությունները:
Քննարկման ընթացքում ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Զ.Բաթոյանը շնորհակալություն է հայտնել «Սեռական բռնության ճգնաժամային կենտրոնի» ներկայացուցիչներին՝ տասնամյա գործունեության համար՝ կարևորելով նրանց ունեցած բազմամյա փորձն աջակցության պետական մեխանիզմներ ստեղծելու և պետական քաղաքականություն մշակելու գործում։ Նախարարը նշել է, որ 2020 թվականից առաջին անգամ բռնության ենթարկված անձանց պետական աջակցությամբ նոր ծառայություններ են տրամադրվելու՝ բոլոր մարզերում աջակցության կենտրոններ և ապաստարաններ են գործելու։ 
Քննարկման ընթացքում «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի դատաբժշկական փորձաքննությունների բաժնի պետ Կ.Մխիթարյանը, կարևորելով «Սեռական բռնության ճգնաժամային կենտրոնի»-ի կողմից սեռական բռնության վերաբերյալ իրավական կարգավորումներ և օրենսդրական փոփոխություններ իրականացնելու նախաձեռնությունը, ընդգծել է սեռական բռնության կամ դրանց առերևույթ դեպքերում դատաբժշկական փորձաքննության ժամանակին և պատշաճ իրականացման կարևորությունը, ինչպես նաև կազմակերպչական, ընթացակարգային և այլ հարցերում միասնական մոտեցումների կիրառման անհրաժեշտությունը:
Հոգեբանական փորձաքննությունների բաժնի պետ Ա.Վարդանյանը խիստ արդիական և ողջունելի համարելով բռնության ենթարկված անձանց՝ հատկապես անչափահասների պաշտպանության հիմնախնդիրը, շեշտադրել է նրանց հետ տարվող աշխատանքների ընթացքում համապատասխան մասնագետների (ոստիկաններ, քննիչներ, փորձագետներ) մասնագիտական պատրաստվածությունը ոչ միայն իրենց գործառույթների ոլորտներում, այլև բռնության ենթարկված անձանց հոգեբանական առանձնահատկությունների իմացության և դրանց շրջանակներում էթիկապես գրագետ և գործուն աշխատելաոճ ստեղծելու կարողության շրջանակներում՝ ներկայացնելով, որ դա կարող է ստեղծել լայն հարթակ ոչ միայն բռնության ենթարկված անձանց հետ իրականացվող աշխատանքների շրջանակներում «ինչ անել» հարցի պատասխաններ ունենալու, այլև այդ աշխատանքներն «ինչպես» իրականացնելու բոլոր հնարավոր տարբերակների ու մոտեցումների մշակման առումով: 
«Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի աշխատակիցներն իրենց պատրաստակամությունն են հայտնել ձևավորված աշխատանքային խմբի հետագա քննարկումներին մասնակցելու և մասնագիտական աջակցություն ցուցաբերելու վերաբերյալ՝ ի նպաստ ստեղծված խնդիրների լուծմանը մեր երկրում:

news

Փորձաքննությունների ազգային բյուրոն հյուրընկալել էր Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարի տեղակալին}

2020թ.-ի մարտի 10-ին ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ում հյուրընկալվել էին Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարի տեղակալ Վարդան Մելիքյանը, ՄԱԿ-ի Զարգացման Ծրագրի տեխնիկական առաջադրանքի ղեկավար Հովիկ Սայադյանը և Շրջակա միջավայրի նախարարության այլ ներկայացուցիչներ: Այցի նպատակն էր՝ ծանոթանալ Փորձաքննությունների ազգային բյուրոյի հետազոտական հնարավորություններին և նյութատեխնիկական բազային, նաև «Հողերի և անտառների կայուն կառավարման ներդրումը հյուսիս-արևելյան Հայաստանի լեռնային լանդշաֆտներում» ծրագրի շրջանակներում ձեռք բերված LINTAB LTM06-E լաբորատոր սարքավորման և դրան կից TSAP-Win բազմաֆունկցիոնալ ծրագրային ապահովման կիրառմամբ հետազոտական հնարավորություններին և քննարկել շրջակա միջավայրի նախարարության կողմից իրականացվող ծրագրերի շրջանակներում Փորձաքննությունների ազգային բյուրոյի հնարավորությունների կիրառման և վերաբերելի ուղղություններով փոխգործակցության ծավալման հետ կապված հարցերը:
Ինչպես հայտնի է, սկսած 1990-ականների սկզբից ՀՀ-ում կարևոր խնդիրներից է հանդիսանում անտառային տարածքների պահպանությունը: Երկրի տնտեսական վիճակից ելնելով վերջին տարիներին կտրուկ աճել են ծառահատումները, որոնք բերում են անտառածածկ տարածքների նվազման և վերականգման դանդաղեցման: Միայն վերջին երկու տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում ապօրինի հատվել են շուրջ 28.000 ծառ, պետությանը պատճառելով 2.5 մլրդ. դրամի նյութական վնաս:
 Հաշվի առնելով այս հանգամանքները, սկսած 2018 թվականի երկրորդ եռամսյակից Փորձաքննությունների ազգային բյուրոում նեդրվել են մեր երկրում եզակի վերը նշված հետազոտական հնարավորությունները, որոնց կիրառմամբ ակտիվորեն սկսվել են ապօրինի ծառահատումների, անտառահատումների դեպքերով ժամանակակից գիտական պատկերացումներին համապատասխան հետազոտական մեթոդների կիրառմամբ գիտականորեն հիմնավորված փորձագիտական արդյունքների ապահովումը, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության տարբեր տարածքներից տարբեր տեսակի հետազոտված ծառերի տվյալների բազայի ձևավորումը, որն ունի կարևոր նշանակություն մի շարք ուղղություններով հարցերի լուծման համար: 
Հանդիպման ընթացքում Փորձաքննությունների ազգային բյուրոյի տնօրեն Ա. Հովսեփյանը ներկայացրել է Կազմակերպության գործունեության փորձագիտական և գիտական հիմնական կարևորագույն ուղղությունները, կատարվող փորձաքննությունների տեսակները, ենթատեսակներն ու մինչ օրս ունեցած ձեռքբերումները:    
Նշվել է, որ ձևավորվող տվյալների բազան իր մեջ ներառում է հետազոտված տարածքներում ծառերի տեսակի, նրանց տեղակայության, տարիքի, աճի ինտեսիվության, դրա փոփոխության և այլ առանձնահատկությունների վերաբերյալ ամփոփ տեղեկատվություն, որը հնարավորություն է տալիս կառուցել մոդելներ՝ ըստ տարբեր բնակլիմայական պայմանների, որոնք կարող են օգտագործվել ոչ միայն քրեական հետապնդում իրականացնող մարմինների կողմից նշանակվող փորձաքննությունների կատարման շրջանակներում, այլ նաև անտառվերականգման աշխատանքների առավել արդյունավետ իրականացման համար: Ստեղծված բազաներում ծառերի աճի ինտենսիվության և ժամանակի ընթացքում դրանց փոփոխության մասին տեղեկատվությունը կարող է նաև օգտագործվել կլիմայի գլոբալ փոփոխության մասին ստացված գիտականորեն հիմնավորված տվյալների պայմաններում ծառերի աճի ինտենսիվության փոփոխության կանխատեսման և մոդելավորման համար, որն էլ իր հերթին կարող է օգտագործվել որպես լրացուցիչ գործիք բնապահպանական աշխատանքների պլանավորման և իրականացման ժամանակ:
Տնօրեն Ա.Հովսեփյանը Բյուրոյի պատրաստակամությունն է հայտնել հատկապես թիրախային և հատուկ պահպանվող տարածքների ծառերի վերաբերյալ տվյալների ներառումով նշված բազայի առավել ընդգրկուն ձևավորմանն ուղղված ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության հետ արդյունավետ փոխգործակցության ծավալման հարցում, ի նպաստ առկա խնդիրների լուծմանն ուղղված ինչպես կարճաժամկետ, այնպես էլ երկարաժամկետ նպատակային ծրագրերի արդյունավետ իրականացմանը:
Տեղի է ունեցել նաև շրջայց Կազմակերպության փորձագիտական համապատասխան ստորաբաժանումների լաբորատորիաներով, տեղում ներկայացվել են առկա փորձագիտական հնարավորությունները, Հայ-ամերիկյան փոխգործակցության ԹՊԻՀ ծրագրի շրջանակներում Կազմակերպությանը նվիրաբերված մի շարք արժեքավոր սարք-սարքավորումները, ինչպես նաև Կազմակերպության միջոցներով վերջին 2 տարիների ընթացքում ձեռք բերված ժամանակակից հետազոտական սարք-սարքավորումային և ապարատածրագրային բազան:
ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարի տեղակալ Վ.Մելիքյանը և Բյուրոյի տնօրեն Ա.Հովսեփյանը մանրամասն քննարկել են համակողմանի փոխգործակցության բոլոր հնարավոր ուղղությունները, որի արդյունքում պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել հետագա հետևողական և նպատակային քայլերի իրագործման ուղղությամբ:
Վ.Մելիքյանը շնորհակալություն է հայտնել ջերմ ընդունելության համար, բարձր գնահատելով ՀՀ-ում նորարարական հնարավորություններով օժտված փորձագիտական կառույցի գործունեությունը, ընդգծելով մեր երկրում դենդրոխրոնոլոգիական մեթոդի ներդրման և զարգացման գործում Փորձաքննությունների ազգային բյուրոյի կողմից մինչ օրս կատարված աշխատանքների կարևորությունը, ի նպաստ ինչպես ապօրինի անտառահատումների դեմ ուղղված արդյունավետ պայքարի իրականացմանը, այնպես էլ գիտագործնական այլ կարևոր խնդիրների լուծմանը՝ ունենալով նաև կանխարգելիչ նշանակություն: Նախարարի տեղակալը, ծանոթանալով Փորձաքննությունների ազգային բյուրոյի հնարավորություններին և առկա ներուժին, ևս պատրաստակամություն է հայտնել բոլոր վերաբերելի ուղղություններով ակտիվ և արդյունավետ փոխգործակցության ծավալման հարցում:
Փորձաքննությունների ազգային բյուրոյի տնօրեն Ա.Հովսեփյանն իր հերթին շնորհակալություն է հայտնել ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարի տեղակալ Վ.Մելիքյանին Կազմակերպություն այցելության համար` հույս հայտնելով, որ ամբողջական տեղեկատվության փոխանակումը և գիտագործնական հնարավորությունների ներդաշնակ համատեղումն անխոս կնպաստի արդյունավետ փոխգործակցության ծավալմանը՝ լայն հնարավորություններ ընձեռելով Հայաստանի Հանրապետությունում շրջակա միջավայրի պահպանությանն ուղղված էկոլոգիական և բնապահպանական մի շարք խնդիրներին համատեղ լուծումներ տալու համար:

news

<Эксперт-криминалист> դաշնային գիտագործնական ամսագրի անդրադարձը Փորձաքննությունների ազգային բյուրոյի հիմնադրման 15-ամյակին նվիրված գիտաժողովին}

ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի հիմնադրման 15-ամյակին նվիրված «Դատափորձագիտական գործունեության արդի հարցերը, դատական փորձագիտության և քրեագիտության ժամանակակից խնդիրները, զարգացման միտումներն ու հեռանկարները» խորագրով միջազգային գիտագործնական գիտաժողովին է անդրադարձել Ռուսաստանի Դաշնությունում հրատարկվող «Эксперт-криминалист» դաշնային գիտագործնական ամսագիրը:
Նշենք, որ գիտաժողովը նոր խթան է հանդիսացել դատափորձագիտական ոլորտում հայ-ռուսական կապերի ակտիվացման և ընդլայնման ուղղությամբ:

news

Համագործակցության շրջանակներում Մոսկվայի պետական համալսարանի մասնաճյուղի ուսանողների այցը «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ}

2020 թվականի փետրվարի 19-ին Մ.Վ.Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետի երրորդ կուրսի ուսանողները ճնաչողական այցով հյուրընկալվել էին «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ում համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետի քրեագիտության ամբիոնի դոցենտ Ա.Ի. Սոտովի և արտաքին կապերի վարչության պետ Ա.Ռ.Մարտիրոսյանի ուղեկցությամբ:
Այցելության ընթացքում հանդիպում է տեղի ունեցել ինչպես «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի ղեկավարության, այնպես էլ մի շարք փորձագիտական ստորաբաժանումների անձնակազմների հետ, որից հետո տեղի է ունեցել շրջայց փորձագիտական լաբորատորիաններում, որի ընթացքում ուսանողները ծանոթացել են առկա փորձագիտական հատկապես քրագիտական հետազոտական հնարավորություններին և հիմնական գործառույթներին, կազմակերպության փորձագիտական ստորաբաժանումների լաբորատորիաների հագեցվածությանը, հետազոտությունների ընթացքում կիրառվող արդի մեթոդներին ու մեթոդիկաներին, ընթացակարգերին, իրականացվող փորձաքննությունների տեսակներին և ենթատեսակներին, առկա հնարավորություններին, խնդիրներին ու զարգացման հեռանկարներին: Ուսանողներին ներկայացվել են նաև տարբեր ուղղություններով կատարվող փորձաքննությունների առանձնահատկությունները և գործնական հմտությունները, առկա խնդիրներ զարգացման հեռանկարները:
Հետագա համագործակցության համար ձեռք են բերվել պայմանավորվածություններ կնքելու համագործակցության պայմանագիր «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի և Մ.Վ.Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի պետական համալսարանի երևանյան մասնաճյուղի միջև:
«Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ը պատրաստակամ է որակյալ մասնագետների կրթման գործընթացի արդյունվետ իրականացմանը նպաստելու հարցում:

news

Մասնակցություն ապօրինի սինթետիկ թմրամիջոցների դեմ պայքարի միջազգային մասնագիտացված վերապատրաստման դասընթացին}

Հունգարիայում գտնվող Միջազգային իրավապահ ակադեմիայի (ILEA) տնօրեն Անգելա Բրուեքմանի պաշտոնական նամակ-հրավերի համաձայն «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի ֆիզիկատեխնիկական հետազոտությունների և քիմիական փորձաքննությունների բաժնի թմրանյութերի, հոգեմետ և թունավոր նյութերի փորձաքննությունների բաժանմունքի պետ Ա.Թովմասյանը 2020թ. հունվարի 27-ից մինչև 31-ը ներառյալ մասնակցել է Հունգարիայի Հանրապետության Բուդապեշտ քաղաքում գտնվող Միջազգային իրավապահ ակադեմիայում (ILEA) ԱՄՆ Արդարադատության դեպարտամենտի Թմրամիջոցների դեմ պայքարի վարչության (DEA) կողմից կազմակերպված ԱՄՆ կառավարության կողմից ֆինանսավորվող «Ապօրինի սինթետիկ թմրամիջոցները և դրանց արտադրման միտումները» խորագրով միջազգային մասնագիտացված վերապատրաստման դասընթացին: 
Դասընթացին մասնակցում էին ներկայացուցիչներ Հայաստանից, Վրաստանից, Ռումինիայից և Կոսովոյից, որոնց կազմում ընդգրկվել էին փորձառու քննիչներ, դատախազներ, ոստիկաններ, փորձաքրեագետներ, քիմիկոսներ, որոնք առնչվում են մասնագիտական գործունեության ընթացքում ի հայտ եկող նորագույն և սինթետիկ թմրանյութերի անդրազգային հանցագործությունների գործերի քննության, փորձաքննությունների նշանակման և իրականացման հետ, ինչպես նաև մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի համար դրանց ստեղծած վտանգի հետ: Դասընթացն ընդգրկում էր նաև քիմիական պրեկուրսորների քննության մեթոդները, ակնարկ վերահսկման, օրենքների և կանոնակարգերի, վերահսկվող նյութերի ցանկի, հաշվառման պահանջների, 1988թ. ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի (I և II ցանկերում ներառված քիմիական նյութերի), քիմիական նյութեր արտադրող ընկերությունների ստուգումների և աուդիտի, վերահսկման մեթոդների, խնդրահարույց դեղերի և քիմիական նյութերի վերաբերյալ: Մասնակիցները ներգրավվել են նաև վարժանքներին, բացահայտելով՝ անօրինական թմրամիջոցների արտադրական պրոցեսները, պրեկուրսոր հանդիսացող քիմիական նյութերի ծագումը՝ լուծելու համար քիմիական նյութերի ապօրինի մատակարարներին, թմրամիջոցներ արտադրողներին և դրանց վաճառքով զբաղվողներին` քրեական մեղադրանք առաջադրելու և պատասխանատվության ենթարկելու հարցերը:
Դասընթացն անցկացվել են DEA-ի Միջազգային ուսումնական ծրագրերի բաժնի ղեկավար Ջերրոմե Պոդորսկիի (դատական քիմիկոս) և DEA-ի Միջազգային ուսումնական ծրագրերի բաժնի ներկայացուցիչներ Սթիվեն Կուսկոյի (ավագ դատական քիմիկոս, թմրամիջոցների դեմ պայքարի վարչություն հարավ-կենտրոնական լաբորատորիա, Դալաս, Տեխաս), Լիլիթա Ինֆանտեի (հատուկ գործակալ), Քլիֆորդ Սթիվենսի (հատուկ գործակալ), Քրիս Հալի (հատուկ գործակալ), Ջոն Ռասմուսենի (հատուկ գործակալ), Քրիստինե Հերդմանի (Թմրամիջոցների դեմ պայքարի վարչություն օրինական շրջանառությունից շեղումների բաժնի թմրամիջոցների և քիմիկատների գնահատման բաժանմունքի քիմիկոս) և Թերեզա Կարբոնարոյի (Թմրամիջոցների դեմ պայքարի վարչություն օրինական շրջանառությունից շեղումների բաժնի թմրամիջոցների և քիմիկատների գնահատման բաժանմունքի դեղագետ) կողմից:
Դասընթացի ավարտին բոլոր մասնակիցներին Միջազգային իրավապահ ակադեմիայի (ILEA) տնօրեն Անգելա Բրուեքմանի կողմից տրվել են ավարտական վկայականներ:

news

«Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի մասնակցությունը «Ամպային հաշվարկների միջավայրի ստեղծում գիտական և կիրառական խնդիրների լուծման համար» աշխատանքային գիտաժողովին}

2020 թվականի հունվարի 25-ին «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի առաջատար մասնագետները՝ տնօրենի տեղակալ գիտության գծով Պ.Ոսկանյանի գլխավորությամբ մասնակցել են Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտի կողմից կազմակերպված «Ամպային հաշվարկների միջավայրի ստեղծում գիտական և կիրառական խնդիրների լուծման համար» խորագրով գիտաժողովին: Գիտաժողովում քննարկվել են պետական նպատակային ծրագրի շրջանակներում իրականացվող օդերևութաբանական, սեյսմաբանական, բնապահպանական և այլ մշտադիտարկման տվյալների հիման վրա ամպային միջավայրի ռեսուրսներով համակարգչային մոդելների միջոցով ստացված գիտական և կիրառական արդյունքների` պետական ծառայությունների գործունեության մեջ ներդրման վերաբերյալ հարցեր:
Գիտաժողովի ընթացքում գիտնականների և մասնագետների կողմից հնչել են զեկույցներ պետական նպատակային ծրագրային խնդիրների, Հայաստանում կլիմայական փոփոխությունների, տնտեսության խոցելիության գնահատման կլիմայական ռիսկերի, մթնոլորտային օդի աղտոտվածության մոնիթորինգի, գնահատման և կանխատեսման հիմնախնդիրնների, CM-SAF արբանյակային տվյալների կիրառմամբ կլիմայական ծառայություններում գիտական և կիրառական խնդիրների լուծման համար օգտագործվող ապարատածրագրային հնարավորությունների, ASNET-AM ցանցում ամպային ծառայությունների, սեյսմիկ անվտանգության համակարգերի վերաբերյալ և այլ նաև փորձագիտական նշանակության հարցեր:
Գիտաժողովի ավարտին տեղի է ունեցել նաև կլոր սեղան, որի ընթացքում քննարկվել են նպատակային ծրագրի կիրառական արդյունքները և լուծվող խնդիրները, ինչպես նաև քննարկվել և նախանշվել են 2020 թվականի ընթացքում լուծման ենթակա հարցերը: 
Ելույթ ունենալով գիտաժողովի ամփոփիչ կլոր սեղանի ժամանակ` «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի տեղակալ գիտության գծով Պ.Ոսկանյանը բարձր է գնահատել նպատակային ծրագրի շրջանակներում ձևավորված համագործակցությունը, կարևորելով ստացված գիտական ու կիրառական արդյունքները, առաջարկելով գործուն քայլեր ձեռնարկել ստացված արդյունքները դատափորձագիտական վերաբերելի բնագավառներում իրականացվող հետազոտություններում կիրառման համար ներդրման նպատակով: Մասնակիցներին առաջարկվել է նաև համագործակցել «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի հետ՝ նպատակ ունենալով համատեղ մշակել նոր տեխնոլոգիաներ և մեթոդներ, որոնք կարող են կիրառվել փորձաքննությունների իրականացման ընթացքում՝ նպատակաուղղված լինելով ընդլայնելու փորձագիտական հետազոտությունների հնարավորությունները գործնականում:

news

Թողարկվել է «Դատական փորձաքննության և քրեագիտության հայկական հանդես» գիտական պարբերականի երկրորդ համարը}

Լույս է տեսել «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի կողմից 2019 թվականին հիմնադրված «Դատական փորձաքննության և քրեագիտության հայկական հանդես» գիտական պարբերականի երկրորդ համարը։
Պարբերականի խմբագրական խորհրդի կողմից, որում ընդգրկված են հեղինակավոր գիտնականներ Հայաստանից, Պորտուգալիայից, Ուկրաինայից և Ռուսաստանից, նախորդ եռամսյակում ձեռնարկվել են մի շարք կազմակերպչական գործառույթներ: Մասնավորապես, ներկայումս հասանելի է պարբերականի պաշտոնական կայքը (www.journal.nbe.am), որտեղ տեղադրված են պարբերականի առաջին և երկրորդ համարների էլեկտրոնային տարբերակները, բացի այդ ինչպես պարբերականի երկրորդ համարում, այնպես էլ պաշտոնական կայքում ներկայացված են գիտական պարբերականում հրատարակվող հոդվածներին ներկայացվող պահանջները՝ մշակված միջազգային համապատասխան հռչակագրերի, ցուցումների և կանոնների հիման վրա:
Հարկ է նշել, որ Պարբերականի երկրորդ համարում ներառվել են հոդվածներ ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի հիմնադրման 15-ամյակին նվիրված «Դատափորձագիտական գործունեության արդի հարցերը, դատական փորձագիտության և քրեագիտության ժամանակակից խնդիրները, զարգացման միտումներն ու հեռանկարները» խորագրով միջազգային գիտագործնական գիտաժողովի շրջանակներում ներկայացված, սակայն, պարբերականի առաջին համարի սահմանափակ ծավալից ելնելով, դրանում չընդգրկված հոդվածները:
Հատուկ ուշադրության է արժանի այն հանգամանքը, որ Պարբերականը դիտարկվում է որպես բաց հարթակ, որը հնարավորություն է ընձեռում ոչ միայն փոխանակվել իրականացված գիտագործնական աշխատանքների արդյունքներով, դատափորձագիտական ոլորտում կիրառվող ժամանակակից մեթոդներով, այլ նաև նախանշել դատափորձագիտության ոլորտի կատարելագործման ուղիները, որոնք վերաբերում են հատուկ փորձագիտական հետազոտությունների իրականացմանը, դատավարական գործողություններում մասնագետների մասնակցությանը, փորձագետների վերապատրաստմանը և այլն:
Պարբերականի երրորդ համարի թողարկումից հետո նախատեսվում է 2020 թվականին սկսել Հայաստանի Հանրապետության գրախոսվող գիտական հրատարակումների ցանկում Պարբերականի ներառման գործընթացը՝ գիտակցելով հեղինակների երաշխիք ունենալու իրավասությունը, որ իրենց աշխատանքները հրատարակվում են բոլոր կանոններին համապատասխան Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն որակավորման կոմիտեի կողմից գրանցված գիտական պարբերականում:
Խմբագրական խորհուրդը սիրով հրավիրում է ներկայացնելու ոլորտին առնչվող ձեր գիտական աշխատանքների արդյունքները Պարբերականի 2020 թվականի առաջին կիսամյակի ընթացքում թողարկվելիք երրորդ համարում հրատարակման համար:

news

2019 թվականի դեկտեմբերի 20-ին ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ում տեղի է ունեցել միջազգային աշխատաժողով}

Դատական փորձագիտության, քրեագիտության և քրեաբանության բնագավառում շարունակելով գիտագործնական համագործակցությունը միջազգային գործընկեր կառույցների հետ ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ը 2019 թվականի դեկտեմբերի 20-ին անցկացրել է «Դատափորձագիտական ոլորտի զարգացմանն ուղղված իրավական, կազմակերպական և գիտագործնական ապահովման խնդիրները (հայաստանյան և արտասահմանյան երկրների փորձը)» խորագրով միջազգային աշխատաժողով: Միջազգային աշխատաժողովին բացի «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի ղեկավար և փորձագիտական անձնակազմից, մասնակցել են նաև դատափորձագիտության ոլորտին առնչվող Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների գիտնականներ, արտերկրի փորձագիտական կազմակերպությունների և ինստիտուտների ղեկավարներ և առաջատար փորձագետներ: Առաջին անգամ Կազմակերպության նախաձեռնությամբ և կազմակերպմամբ նշված միջոցառումն արտասահմանյան գործընկերների հետ անցկացվել է ուղիղ տեսակապի միջոցով: Աշխատաժողովը բաղկացած էր երկու մասից՝ առաջին մասում ելույթներով հանդես են եկել հայաստանյան ներկայացուցիչները, իսկ երկրորդ մասում՝ արտասահմանյան փորձագիտական կառույցների և ինստիտուտների ներկայացուցիչները:
Միջոցառմանը ողջույնի խոսքով հանդես է եկել «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի տնօրեն, ՀՀ ԱՆ առողջապահության ազգային ինստիտուտի դատական բժշկության ամբիոնի վարիչ, բժշկական գիտությունների թեկնածու Արգամ Հովսեփյանը, այնուհետև ներկայացրել զեկույց՝ «Դատափորձագիտական ոլորտի զարգացմանն ուղղված իրավական, կազմակերպական և գիտագործնական ապահովման խնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում» թեմայով: Այնուհետև, դատափորձագիտական բնագավառին առնչվող զեկույցներով հանդես են եկել «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի խորհրդական, Երևանի պետական համալսարանի կենսաբժշկության ամբիոնի վարիչ, բ.գ.դ., պրոֆեսոր Ռուբեն Հովհաննիսյանը, ԵՊՀ-ի Քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր Վահե Ենգիբարյանը և ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի կառավարման հոգեբանության ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Ռուբեն Աղուզումցյանը: Աշխատաժողովի առաջին մասն ավարտվել է Կազմակերպության փորձագետների զեկույցով՝ նվիրված մտավոր սեփականության օբյեկտների դատափորձագիտական հետազոտությունների իրավական, կազմակերպչական և մեթոդական յուրահատկություններին: Աշխատաժողովի երկրորդ մասում ուղիղ տեսակապի միջոցով՝ ընդ որում իրականացնելով բոլոր մասնակից երկրների միաժամանակյա տեսակապի ապահովումը, զեկույցներով հանդես են եկել արտասահմանյան փորձագիտական կառույցների և ինստիտուտների ներկայացուցիչները, մասնավորապես՝ Մոլդովայի Արդարադատության նախարարության դատական փորձաքննության ազգային կենտրոնի տնօրեն Օլգա Կատառագան, Բելառուսի Հանրապետության դատական փորձաքննության պետական կոմիտեի գիտագործնական կենտրոնի ղեկավար, ի.գ.թ. Իգոր Մոռոզը, Ուկրաինայի Հանրապետության արդարադատության նախարարության մտավոր սեփականության օբյեկտների դատական փորձաքննությունների հարցերով գիտահետազոտական կենտրոնի տնօրեն, ի.գ.դ., պրոֆեսոր Վլադիսլավ Ֆեդորենկոն և այլք, որոնք ներկայացրել են աշխատաժողովի թեմայի շրջանակներում իրենց երկրների փորձն ու ձեռքբերումները, ներկայումս գործող օրենսդրական կարգավորումների դրական կողմերն ու առկա բացերը: Աշխատաժողովի ավարտին տեղի են ունեցել քննարկումներ օրենսդրական դաշտի կատարելագործման, դատափորձաքննությունների իրականացման որակի բարելավման, քրեական հետապնդում և արդարադատություն իրականացնող մարմինների հետ փոխգործակցության մակարդակի բարձրացման, հետազոտությունների նոր տեսակների մշակման և ներդրման, առկա մեթոդաբանական բազայի բարելավման ռազմավարական խնդիրների և այլ հարցերի ուղղությամբ:
Աշխատաժողովի հիմնական նպատակներից մեկն էր հանդիսանում նաև օժանդակելու Հայաստանի Հանրապետության կառավարության «Հայաստանի Հանրապետության դատական և իրավական բարեփոխումների 2019-2023 թվականների ռազմավարությունը և դրանից բխող գործողությունների ծրագրերը հաստատելու մասին» 2019 թվականի հոկտեմբերի 10-ի N1441-L որոշմամբ հաստատված ռազմավարությամբ նշված «Դատափորձագիտական գործունեության մասին օրենք»-ի և ենթաօրենսդրական ակտերի մշակմանը, հաշվի առնելով արտասահմանյան տարբեր երկրների փորձն ու ձեռքբերումները:

news

Ընդլայնվում են համագործակցության կապերը մտավոր սեփականության հարցերով դատական փորձաքննությունների ոլորտում}

2019 թվականի դեկտեմբերի 11-ից 13-ը «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի ապրանքագիտական փորձաքննությունների բաժնի փորձագետներ Շ.Մովսիսյանը և Ա.Հարությունյանը գործուղվել են Ուկրաինայի Հանրապետություն քաղաք Կիև՝ մասնակցելու Ուկրաինայի արդարադատության նախարարության մտավոր սեփականության հարցերով դատական փորձաքննությունների գիտահետազոտական կենտրոնի հիմնադրման 15-ամյակի հոբելյանին նվիրված «Մտավոր սեփականության հարցերով դատական փորձաքննությունների տեսական և գործնական խնդիրները» խորագրով միջազգային երրորդ գիտագործնական գիտաժողովին: 
Գործուղման նպատակն էր նաև ընդլայնել փոխգործակցությունը Բյուրոյի և Ուկրաինայի գործընկեր կառույցի միջև, ինչպես նաև սույն թվականի սեպտեմբերի 26-ին կնքված համագործակցության մասին պայմանագրի համաձայն սկսել ակտիվ փոխգործակցության գործնական աշխատանքները:
Գործուղման ընթացքում 2019 թվականի դեկտեմբերի 11-ին Ուկրաինայի մտավոր սեփականության հարցերով դատական փորձաքննությունների գիտահետազոտական կենտրոնում իրականացվել է ճանաչողական շրջայց, որի ընթացքում մանրամասն ծանոթացվել են գործող մեթոդները և մեթոդիկաները, տվյալների բազան, ինչպես նաև փորձագիտական հնարավորությունները և փորձաքննությունների առանձնահատկությունների վերաբերյալ ունեցած փորձը և այլն: Դեկտեմբերի 12-ից 13-ն անցկացվել են քննարկումներ մտավոր սեփականության օբյեկտների հայ-ուկրաինական դատափորձագիտական համատեղ գիտախորհրդատվական կենտրոնի ստեղծման շրջանակներում համագործակցության մի շարք գործնական հարցերի վերաբերյալ: Կենտրոնի ստեղծումը հնարավորություն կընձեռի իրականացնել համակարգված փոխգործակցություն Ուկրաինայում և Հայաստանի Հանրապետությունում տվյալ բնագավառի գործող մեթոդների և մեթոդիկաների զարգացման, կատարելագործման և մտավոր սեփականության հարցերով դատափորձագիտական գործունեության ոլորտում փոխադարձ աջակցության ցուցաբերման և երկու երկրներում ՝ տվյալ ոլորտի զարգացման ապահովման համար:
Միջազգային գիտագործնական գիտաժողովի նյութերի ժողովածուում հրատարակվել է գիտական հոդված «Հայաստանի Հանրապետությունում մտավոր սեփականության հարցերով դատական փորձաքննության իրականացման որոշ առանձնահատկությունները» վերտառությամբ: Գիտաժողովի շրջանակներում Բյուրոյի փորձագետները հանդես են եկել նաև պլենար զեկույցով: 
Ս.թ. դեկտեմբերի 13-ին Կազմակերպության ղեկավարության կողմից ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն, Բյուրոյի փորձագետները հանդիպել են Կիևի դատական փորձաքննությունների գիտահետազոտական ինստիտուտի ղեկավարության և համապատասխան բաժինների ղեկավարների և փորձագետների հետ, որի ընթացքում ծանոթացել են Կիևի դատական փորձաքննությունների գիտահետազոտական ինստիտուտում իրականացվող փորձաքննությունների տեսակներին և ենթատեսակներին, մասնավորապես՝ ապրանքագիտական, շինարարատեխնիկական և այլ փորձագիտական ոլորտների կիրառվող հետազոտությունների մեթոդներին և մեթոդիկաներին, արդիական նյութատեխնիկական բազային, լավագույն փորձին և տեխնոլոգիաներին, փորձագիտական ընթացակարգերին: Դատաապրանքագիտական փորձաքննությունների բաժնում ծանոթացել են ոլորտի տեսակներին և ենթատեսակներին, այդ թվում՝ մտավոր սեփականությանն առնչվող դատական փորձաքննությունների անցկացման առանձնահատկություններին, գործող մեթոդներին ու մեթոդիկաներին և ներկայիս հնարավորություններին:
Գործուղման ընթացքում ձեռք են բերվել նաև գործնական կապեր ուկրաինական գործընկեր կառույցների փորձագիտական անձնակազմի հետ, քննարկվել են հարցեր ոլորտի զարգացմանը նպատակաուղղված համատեղ աշխատանքների իրականացման, գիտագործնական ակտիվ համագործակցությամբ առկա խնդիրներին համատեղ լուծումներ տալու արդյունավետ ուղիների և հեռանկարների մշակման ուղղությամբ: