slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider

Հասցե. 0004 ք. Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 24

Հեռ. (+37410) 77 77  10

Էլ. փոստ info@nbe.am

Կայք. www.nbe.am

Ճարտարագիտատեխնիկական փորձաքննությունների բաժին

Կատարվող փորձաքննությունների տեսակները և ենթատեսակները

Կոդ՝ 24
Տեսակ՝ Ճարտարագիտատեխնիկական
Ենթատեսակներ՝
24-01. մեքենա-մեխանիզմների և սարքավորումների խափանումների հետևանքով տեղի ունեցած վթարների պատճառների պարզաբանման վերաբերյալ փորձաքննություններ,
24-02. արտադրությունում ապրանքի արտադրության տեխնոլոգիական պրոցեսների շեղումների, խախտումների հետևանքով տեղի ունեցած վթարների պատճառների պարզաբանման վերաբերյալ փորձաքննություններ, 
24-03. անվտանգության տեխնիկայի և աշխատանքի պաշտպանության կանոնների խախտման հետևանքով տեղի ունեցած դեպքերի պատճառների բացահայտման վերաբերյալ փորձաքննություններ,
24-04. այլ ճարտարագիտատեխնիկական և ճարտարագիտատեխնոլոգիական բնույթի փորձաքննություններ։ 

Ճարտարագիտատեխնիկական փորձաքննությունների բաժնի փորձագիտական հետազոտությունների ուղղվածությունները

Ճարտարագիտատեխնիկական փորձաքննություն

Հետազոտման օբյեկտները՝

- սարքեր, սարքավորումներ, մեքենաներ, գործիքներ, հոսքային գծեր,
- նրանց մասեր և բեկորներ,
- անհատական և կոլեկտիվ պաշտպանության միջոցներ,
- հումք, նյութեր, արդյունաբերական արտադրանք,
- փաստաթղթեր /ակտեր, լուսանկարներ, գծագրեր/,
- անվտանգության տեխնիկայի հրահանգներ և կանոններ,
- սարքավորումների, սարքերի փաստաթղթեր և այլն։ 

Հետազոտման խնդիրները՝

- սարքերի, սարքավորումների, հոսքային գծերի և մեքենաների վիճակի որոշում, նրանց պիտանելիության ստուգում հետագա աշխատանքների համար և անսարքությունների ու խափանումների պատճառների հայտնաբերում,
- արտադրությունում, շինարարությունում, գազի տնտեսությունում, կենցաղ-սպասարկման և այլ բնագավառներում աշխատանքի պաշտպանության կամ անվտանգության տեխնիկայի կանոնների խախտման և դրանց հետևանքով տեղի ունեցած վթարների կամ դժբախտ դեպքերի միջև պատճառահետևանքային կապի որոշում, 
- արտադրությունում տեխնոլոգիական պրոցեսների ուսումնասիրություն և դրանց շեղումների պատճառների բացահայտում,
- հավաքակցման, վերանորոգման և այլ աշխատանքների ժամանակ օգտագործվող արդյունաբերական արտադրանքի որակի որոշում, 
- դժբախտ դեպքերի և վթարների մեխանիզմների բացահայտում: