slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider

Հասցե. 0004 ք. Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 24

Հեռ. (+37410) 77 77  10

Էլ. փոստ info@nbe.am

Կայք. www.nbe.am

Ապրանքագիտական փորձաքննությունների բաժին

Կատարվող փորձաքննությունների տեսակները և ենթատեսակները

Կոդ՝ 16
Տեսակ՝ ապրանքագիտական
Ենթատեսակներ՝
16-01. ոչ պարենային ապրանքների հետազոտություն, այդ թվում՝ դրանց արժեքային ցուցանիշների որոշման նպատակով,
16-02. տրանսպորտային միջոցների և գյուղատնտեսական տեխնիկայի հետազոտություն, այդ թվում՝ դրանց արժեքային ցուցանիշների որոշման նպատակով,
16-03. պարենային ապրանքների հետազոտություն, այդ թվում՝ դրանց արժեքային ցուցանիշների որոշման նպատակով,
16-04. այլ օբյեկտների հետազոտություն, այդ թվում՝ դրանց արժեքային ցուցանիշների որոշման նպատակով,
16-05. անշարժ գույքի, շինարարական աշխատանքների հետազոտություն, այդ թվում՝ դրանց արժեքային ցուցանիշների որոշման նպատակով:

Ապրանքագիտական փորձաքննությունների բաժնի փորձագիտական հետազոտությունների ուղղվածությունները

Ապրանքագիտական փորձաքննություններ

Հետազոտման օբյեկտներ՝

- արդյունաբերական /ոչ պարենային/ ապրանքներ, արտադրանք, հումք, նյութ, սարք-սարքավորում, մեքենա-մեխանիզմներ, ուղեկցող փաստաթղթեր և այլ օբյեկտներ,
- տրանսպորտային միջոցներ, գյուղատնտեսական տեխնիկա,
- պարենային ապրանքներ, ապրանքների ուղեկցող փաստաթղթեր,
- այլ օբյեկտներ, այդ թվում՝ ոչ նյութական, ծառեր, կենդանիներ և այլն,
- անշարժ գույք, շինարարական աշխատանքներ:

Հետազոտման խնդիրները՝

- արդյունաբերական /ոչ պարենային/ ապրանքների, արտադրանքի, հումքի, նյութի, սարք-սարքավորումների, մեքենա-մեխանիզմների, ուղեկցող փաստաթղթերի և այլ օբյեկտների հետազոտություն՝ այդ թվում դրանց արժեքային ցուցանիշների որոշում,
- տրանսպորտային միջոցների, գյուղատնտեսական տեխնիկայի հետազոտություն՝ այդ թվում դրանց արժեքային ցուցանիշների որոշում,
- պարենային ապրանքների, ապրանքների ուղեկցող փաստաթղթերի հետազոտություն՝ այդ թվում դրանց արժեքային ցուցանիշների որոշում,
- այլ օբյեկտների, այդ թվում՝ ոչ նյութական, ծառերի, կենդանիների և այլ օբյեկտների հետազոտություն՝ այդ թվում դրանց արժեքային ցուցանիշների որոշում,
- անշարժ գույքի, շինարարական աշխատանքների հետազոտություն՝ այդ թվում դրանց արժեքային ցուցանիշների որոշում: