slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider

Հասցե. 0004 ք. Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 24

Հեռ. (+37410) 77 77  10

Էլ. փոստ info@nbe.am

Կայք. www.nbe.am

Հրատարակվել է «Դատական փորձաքննությունների տեսական և գործնական արդի հիմնախնդիրները» գիտագործնական ձեռնարկը

News_Image

Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի  «Փորձաքնննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի և Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության ակադեմիայի ակտիվ համագործակցության շրջանակներում ԵՊՀ քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Վահե Գուրգենի Ենգիբարյանի և ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի տնօրեն, ՀՀ ԱՆ «Ակադեմիկոս Ս.Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի դատական բժշկության ամբիոնի վարիչ, բժշկական գիտությունների թեկնածու Արգամ Նորայրի Հովսեփյանի համահեղինակությամբ ՀՀ-ում առաջին անգամ հրատարակվել է  «Դատական փորձաքննությունների տեսական և գործնական արդի հիմնախնդիրները» գիտագործնական ձեռնարկը, որի գիտական խմբագիրն է ՀՀ արդարադատության ակադեմիայի ռեկտոր, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Սերգեյ Վահանի Առաքելյանը:
Գիտագործնական ձեռնարկում ներկայացված են դատական փորձաքննությունների նշանակման և կատարման, ինչպես նաև դրանց արդյունքների դատավարական նշանակության վերաբերյալ առավել հրատապ և արդի հիմնախնդիրները, որոնց վերաբերյալ լուծումներ գտնելը կարևոր է ոչ միայն նոր իրավակարգավորումներ սահմանելու, այլ նաև միասնական իրավակիրառ և փորձագիտական պրակտիկա ձևավորելու համար:
 «Դատական փորձաքննությունների տեսական և գործնական արդի հիմնախնդիրները» հայալեզու գիտագործնական ձեռնարկը իր տեսակով և բովանդակությամբ միակն է Հայաստանի Հանրապետությունում և կարող է օգտակար լինել իրավաբանական բուհերի և ֆակուլտետների բակալավրիատի և մագիստարատուրայի ուսանողների, հետբուհական կրթության ունկնդիրների, դասախոսների, ասպիրանտների, հայցորդների, դատական փորձագիտության հիմնախնդիրների ուսումնասիրությամբ զբաղվող իրավաբանների և այլ բնագավառների մասնագետների, ինչպես նաև իրավակիրառ և իրավապահ համակարգի տարբեր մարմինների համար:
Փորձաքննությունների ազգային բյուրոն բարձր է գնահատում արդյունավետ փոխգործակցության շարունակականության ապահովումը և որպես դրա արդյունք նման գիտագործնական ձեռնարկի հրատարակումը, որն ընթերցողին է ներկայացնում փորձագիտական գործունեության ոլորտի տեսաիրավական ու գործնական հիմնախնդիրների վերաբերյալ համալիր հետազոտությունների ամփոփ տեղեկություն և հավակնում է համալրելու համապատասխան իրավասու մարմինների աշխատակիցների կողմից գործնական լայն կիրառություն ունեցող մասնագիտական գրքերի շարքը:

20 July 2020