slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider

Հասցե. 0004 ք. Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 24

Հեռ. (+37410) 77 77  10

Էլ. փոստ info@nbe.am

Կայք. www.nbe.am

ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի մասնակցությունը Ամերիկյան քրեագիտական լաբորատորիաների տնօրենների միության (ASCLD) գործընկեր Դատական տեխնոլոգիայի գերազանցության կենտրոնի կողմից կազմակերպված առցանց սեմինարների շարքին (FTCoE)

News_Image

Ընթացիկ տարում գիտագործնական բնույթի աշխատանքների բարելավման և միջազգային գործընկեր կառույցների առաջավոր փորձին ծանոթանալու, ինչպես նաև միջազգային պրակտիկայում կիրառվող մեթոդիկաների դատական փորձաքննությունների ոլորտում արդի սարք-սարքավորումների հնարավորություններին պատշաճ իրազեկման նպատակով Կազմակերպությունը շարունակել  է  ակտիվ մասնակցել Ամերիկյան քրեագիտական լաբորատորիաների տնօրենների միության (ASCLD) գործընկեր Դատական տեխնոլոգիայի գերազանցության կենտրոնի (FTCoE) կողմից կազմակերպվող առցանց  գիտամեթոդական սեմինարների շարքին:

Առցանց գիտամեթոդական սեմինարներին մասնակցել են ինչպես  Փորձաքննությունների ազգային բյուրոյի ղեկավարությունը, այնպես էլ համապատասխան ստորաբաժանումների և որակի ապահովման բաժնի աշխատակիցները:

Մասնավորապես, սույն թվականի փետրվարի 8-ին և 11-ին տեղի ունեցած գիտամեթոդական սեմինարների շարքը նվիրված էր՝ «Նոր սինթեզվող  սինթետիկ օպիոիդների բնութագիրը և դրանց դեմ պայքարին ուղղված ձեռնարկվող կանխարգելիչ մոտեցումները» և «Նորագույն սինթետիկ օփիոիդների տարածվածությունը և թքի մեջ վերջիններիս տոքսիկոլոգիական հետազոտման մեթոդները» թեմաներին, որի նպատակն էր բացահայտել նոր սերնդի թմրամիջոցների արագ աճող տեսականին, ծանոթանալ դրանց և դրանց ազդող նյութի կենսաբանական ակտիվությամբ օժտված անալոգների հետազոտման մեթոդներին, ինչպես նաև կենսամիջավայրերում, մասնավորապես՝ թքի մեջ այդ թմրամիջոցների հայտնաբերման, նույնականացման տոքսիկոլոգիական /թունաբանական/ հետազոտությունների ժամանակակից գործիքային մեթոդներին, ինչը հնարավորություն կտա բարձր ճշգրտությամբ իրականացնել նոր սերնդի թմրամիջոցների հայտնաբերման, ինչպես նաև անձանց կողմից վերջիններիս օգտագործման փաստի պարզման և թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարին վերաբերող մի շարք հարցերի բացահայտման գործընթացները:

Առցանց գիտամեթոդական սեմինարների ավարտին մասնակիցները ստացել են համապատատասխան վկայականներ:

Նման միջոցառումների իրականացումը շարունակական է՝  ի նպաստ մեր երկրում թմրամիջոցների հետազոտման և վերջիններիս տոքսիկոլոգիական /թունաբանական/ հետազոտությունների ոլորտներին վերաբերող դատափորձագիտական կարողությունների զարգացմանը, միջազգային կապերի ամրապնդմանն ու ոլորտի կայուն առաջընթացի ապահովմանը:

15 March 2021