slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider

Հասցե. 0004 ք. Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 24

Հեռ. (+37410) 77 77  10

Էլ. փոստ info@nbe.am

Կայք. www.nbe.am

ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքնննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ը ձեռք է բերել «UDT-RF PRO» տեսակի ուլտրաձայնային հաստաչափ

News_Image

ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի հետազոտական հնարավորությունները համալրվել են ուլտրաձայնային հատուկ բազմաֆունկցիոնալ չափիչ սարքով, որն ունի կիրառման լայն հնարավություններ և մեծ պահանջարկ՝ տարաբնույթ փորձաքննությունների հետազոտական ճշգրիտ արդյունքների ստացման համար, որոնց զգալի մասը վերաբերում են նաև պետությանը պատճառված վնասի չափի պարզմանն ուղղված գործերով նշանակված փորձաքննություններին:
Փորձագիտական հետազոտությունների իրականացման շրջանակներում նշված սարքի հնարավորությունների լիարժեք կիրառության ապահովման համար սույն թվականի հուլիսի 16-ին Փորձաքննությունների ազգային բյուրոյի համապատասխան փորձագետները մասնակցել են վեբինարի /տեսակոնֆերանսի/, որն անցակցրել են արտերկրի համապատասխան որակավորում ունեցող մասնագետները: Վերբինարի ընթացքում արտերկրի մասնագիտացված կառույցի ղեկավարի կողմից մանրամասն ներկայացվել են սարքի հնարավորություններն, աշխատանքային ռեժիմների կարգավորումները և շահագործման կանոները՝ հետազոտական աշխատանքների առավել արդյունավետ իրականացման և ճշգրիտ արդյունքների ստացման համար:
Փորձաքննությունների ազգային բյուրոն հավատարիմ մնալով իր որդեգրած քաղաքականությանը շարունակաբար բարելավում է իր տեխնիկական բազան՝ ներդնելով միջազգային պրակտիկայում ընդունված և արդյունավետ կիրառում ունեցող փորձագիտական նոր հետազոտական հնարավորություններ՝ ապահովելով ժամանակակից հետազոտական հնարավորությունների կիրառմամբ հավաստի արդյունքների ստացման կարևոր գործընթացի իրականացումը:

31 August 2020