slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider

Հասցե. 0004 ք. Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 24

Հեռ. (+37410) 77 77  10

Էլ. փոստ info@nbe.am

Կայք. www.nbe.am

Անցկացվել է միջազգային գիտամեթոդական վեբինար <<Ապրանքային նշանները՝ որպես դատական փորձաքննության օբյեկտ մտավոր սեփականության ոլորտում>> խորագրով

News_Image

2020 թվականի օգոստոսի 5-ին ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննության ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի և Ուկրաինայի Արդարադատության նախարարության մտավոր սեփականության հարցերով դատական փորձաքննությունների գիտահետազոտական կենտրոնի միջև 2019 թվականին կնքված համագործակցության մասին հուշագրի համաձայն ծավալված ակտիվ փո-խգործակցության շրջանակներում համատեղ անցկացվել է միջազգային գիտամեթոդական վեբինար՝ <<Ապրանքային նշանները՝  որպես դատական փորձաքննության օբյեկտ մտավոր սեփականության ոլորտում>> խորագրով:

Այս միջազգային գիտամեթոդական վեբինարի նպատակն է հայ-ուկրաինական մեթոդական գրասենյակի գործունեության շրջանակներում իրականացնել մտավոր սեփականության օբյեկտների փորձագիտական հետազոտությունների տեսական և մեթոդական գիտելիքների և փորձի փոխանակում՝ վերհանելով առկա խնդիրները և քննարկելով դրանց լուծման արդյունավետ ուղիները:

Միջազգային գիտամեթոդական սեմինարին մասնակցել են ներկայացուցիչներ ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունից, այնպես էլ Ուկրաինայից: 

 Զեկույցներ են ներկայացվել Բյուրոյի և Ուկրաինայի գործընկեր կազմակերպության առաջատար մասնագետների և գիտնակաների կողմից, որոնք նվիրված էին սույն վեբինարի խորագրին:

Նման միջոցառումների իրականացումը լինելու է շարունակական՝ ի նպաստ մեր երկրում մտավոր սեփականության ոլորտին վերաբերող դատափորձագիտական կարողությունների զարգացմանը, միջազգային կապերի ամրապնդմանն ու ոլորտի կայուն առաջընթացի ապահովմանը:

12 February 2021