slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider

Հասցե. 0004 ք. Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 24

Հեռ. (+37410) 77 77  10

Էլ. փոստ info@nbe.am

Կայք. www.nbe.am

«Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի աշխատակիցների մասնակցությունը «ԳՕՍՏ ԻՍՕ-ԻԷԿ 17025:2019 ստանդարտի պահանջներին համաձայն որակի հսկողության ապահովումը» խորագրով վերապատրաստման դասընթացին

News_Image

2020 թվականի մարտի 10-ին և 11-ին ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարությունում փորձարկման և տրամաչափարկման լաբորատորիաների համար իրականացվել է «Հավատարմագրման ազգային մարմին» ՊՈԱԿ-ի կողմից կազմակերպված «ԳՕՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ 17025:2019 ստանդարտի պահանջներին համաձայն որակի հսկողության ապահովումը» խորագրով վերապատրաստման դասընթաց, որին մասնակցել են նաև «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի մի շարք աշխատակիցներ (որակի ապահովման բաժնի պետ Էլմիրա Նալբանդյանը, տեղեկատվական ապահովման բաժնի գլխավոր մասնագետ Աննա Հարությունյանը, ֆիզիկատեխնիկական հետազոտությունների և քիմիական փորձաքննությունների բաժնի թմրանյութերի, հոգեմետ և թունավոր նյութերի փորձաքննությունների բաժանմունքի պետ Աննա Թովմասյանը, ձգաբանական փորձաքննությունների բաժնի պետ Վասպուր Հովհաննիսյանը, նույն բաժնի փորձագետ Արմեն Քոչարյանը, սննդամթերքի և խմիչքների փորձաքննությունների բաժնի պետ Թորոս Ավետիսյանը, նույն բաժնի փորձագետներ Նունե Անդրեասյանը և Անաիդա Ցականյանը, պայթյունատեխնիկական և հրդեհատեխնիկական փորձաքննությունների բաժնի լաբորանտ Քրիստինե Մաչկալյանը):
Դասընթացն անցկացվել է EuraChem-ի չափման անորոշությունների և հետևելիության աշխատանքային խմբի անդամ Կարեն Դարբինյանի կողմից: Դասընթացի ընթացքում մանրամասն ներկայացվել է նոր ստանդարտի պահանջներին համապատասխան արժեքավոր տեղեկատվություն լաբորատորիաներում կիրառվող ստանդարտ նմուշների, սերտիֆիկացված ստանդարտ նմուշների, մեթոդների վալիդացման և դրա չափանիշների, մեթոդների հետևելիության, ճշտության, չափման արդյունքների, չափման անորոշության, չափման անորոշության տեսակների և դրանց հաշվարկման մեթոդների վերաբերյալ, որոնք ունեն կարևոր նշանակություն որակի կառավարման համակարգի կատարելագործման և միջազգային չափանիշներին համապատասխանեցման համար:
Դասընթացի ավարտին մասնակիցներին տրվել են համապատասխան վկայականներ:

13 March 2020