slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider

Հասցե. 0004 ք. Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 24

Հեռ. (+37410) 77 77  10

Էլ. փոստ info@nbe.am

Կայք. www.nbe.am

«Դատական փորձաքննության և քրեագիտության հայկական հանդես» գիտական պարբերականն ընդգրկվել է ՀՀ ԲՈԿ-ի կողմից հաստատված «Ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների եվ դրույթների հրատարակման համար ընդունելի պարբերական գիտական հրատարակությունների ցուցակ»-ում:

News_Image

Սիրով տեղեկացնում ենք, որ ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության հիմնադրման 15-րդ տարեդարձի առթիվ 2019 թվականին թողարկված «Դատական փորձաքննության և քրեագիտության հայկական հանդես» գիտական պարբերականը 2021թ-ից ընդգրկվել է ՀՀ բարձրագույն որակավորման կոմիտեի կողմից հաստատված «Ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների եվ դրույթների հրատարակման համար ընդունելի պարբերական գիտական հրատարակությունների ցուցակ»-ում:

      Հաշվի առնելով այն, որ պարբերականն իր մեջ միավորում է դատափորձագիտական ոլորտի ընդհանուր և մասնավոր հիմնախնդիրների վերաբերյալ դատական փորձագետների, գիտահետազոտական աշխատանքներ իրականացնողների, ինչպես նաև իրավունքի և հարակից տարբեր ոլորտները ներկայացնող մասնագետների տեսակետները Բարձրագույն որակավորման կոմիտեի կողմից հաստատված ցուցակում ընդգրկվելու հանգամանքն էլ ավելի է նպաստել կարևոր հարթակի ձևավորմանը ոլորտի մասնագետների համար՝ հնարավորություն ընձեռելով իրենց գիտական աշխատանքների լավագույն արդյունքները տպագրել Բարձրագույն որակավորման կոմիտեի կողմից հաստատված ընդունելի պարբերական գիտական հրատարակությունների ցուցակում ընդգրկված գիտական հրատարակությունում:

          Խմբագրական խորհուրդի կողմից բարձր պատասխանատվությամբ պահպանվել և պահպանվելու է ԴՓՔՀՀ պարբերականում տպագրվող գիտական աշխատանքների պատշաճ մակարդակը և սահմանված չափանիշներին համապատասխանությունը՝ նպատակ ունենալով ապահովել պարբերականի ուրույն տեղը ՀՀ-ի գիտական պարբերականների շարքում:

          Հարկ է ընդգծել, որ «Դատական փորձաքննության և քրեագիտության հայկական հանդես»-ում հոդվածների տպագրության համար վճար նախատեսված չէ: Պարբերականի հաջորդ համարներում հոդվածների տպագրության համար անհրաժեշտ պայմաններին և ժամկետներին կարող եք ծանոթանալ պարբերականի պաշտոնական կայքում՝ www.journal.nbe.am:

12 February 2021