slider
slider
slider
slider
slider

     Dear visitor, 
     It is a pleasure to welcome you to the official website of the National Bureau of Expertises State Non-Profit Organization of the National Academy of Sciences of the Republic of Armenia. Hopefully, you will find the necessary information you look for, get acquainted with its structure, main functions and expertise opportunities, particularly, the types and subtypes of expertise carried out in the National Bureau of Expertises, information and news on new methods used in various spheres of scientific and expertise activities. The information posted on the website will enable both criminal prosecution and justice authorities to get orientated correctly in the exercise of their functions, as well as legal and natural persons' to make complete use of forensic service opportunities in protection of their rights.
     I would like to emphasize that ‘’National Bureau of Expertises’’ SNPO is also a full member of the European Network of Forensic Science Institutions (ENFSI) and is committed to improve and develop the capabilities of forensic science in our country and ensure the implementation of modern international expertise possibilities in the Republic of Armenia.

director

Argam Hovsepyan

Director of the National Bureau of Expertises, PhD

News

news

ՏՀՏ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐՆ ԱՅՍՈՒՀԵՏ «ՌՈՍՏԵԼԵԿՈՄ»-Ի ՇՆՈՐՀԻՎ ԿԿԻՐԱՌՎԵՆ ՆԱԵՎ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՊԱՏԱՀԱՐՆԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ}

Մայիսի 11-ին ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի «Փորձաքննությունների ազգային բյուրոյի» և «Ռոստելեկոմ» Հայաստանի միջև կնքվեց փոխըմբռնման հուշագիր, որը նպատակ ուներ բարձրացնելու փորձաքննությունների ճշգրտության ու օբյեկտիվության մակարդակը տեխնոլոգիական ու ծրագրային նորագույն լուծումներով համալրելու միջոցով։
Հուշագրով կողմերը նախատեսում են համագործակցել, «PC Crash» համակարգչային ծրագրի և «VZM 300» դեսելեռոմետր սարքի ձեռքբերման և ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ում տվյալ տեսակի հետազոտություններ իրականացնելու հնարավորությունների ներդրման հարցում, ինչը հնարավարություն կտա Հայաստանում իրականացնելու անկախ փորձաքննություններ ողջ աշխարհում լայնորեն կիրառվող և ժամանակակից լուծումների միջոցով։ ՀՀ-ում որևէ պետական փորձագիտական կազմակերպությունում ներդրված չեն և չեն իրականացվում նման ծրագրի և սարքի կիրառմամբ հետազոտություններ։
«Նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառումն ամենատարբեր բնագավառներում արդեն իսկ ապացուցել է իր արդյունավետությունը, աշխատանքի օբյեկտիվության ու ճշգրտության բարձրացումը։ Զարգացած երկրներում բազմաթիվ ծրագրեր են մշակվում, որոնք նպաստում են քննիչների ու մասնագետների աշխատանքի որակի բարձրացմանը, օժանդակում են բնակչությանը տրամադրվող բարձրակարգ ծառայությունների մատուցմանը։ Ուրախ ենք մասը կազմելու և մեր ներդրումն ունենալու Հայաստանում հանրության համար մեծ կարևորություն ունեցող այս նախագծի իրականցման գործում։ «Ռոստելեկոմ»-ի և «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո»-ի համագործակցությունն այսօր մեկ նպատակ ունի՝ նպաստելու ճանապարհատրանսպորտային պատահարների իրական ու օբյեկտիվ պատկերի ստացմանը, ինչը ոչ միայն վարորդների, այլ նաև հասարակության յուրաքանչյուր անդամի անվտանգության ու վստահության երաշխիքն է»,- հանդիպման ընթացքում նշեց «Ռոստելեկոմ» Հայաստանի գլխավոր տնօրեն Հայկ Ֆարամազյանը։
ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ը, հանդիսանալով Դատափորձագիտական ինստիտուտների եվրոպական ցանցի /ENFSI/ լիիրավ անդամ, ուսումնասիրել է Եվրոպական երկրների փորձը ճանապարհատրանսպորտային պատահարների հանգամանքների, տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական վիճակի և դատաավտոտեխնիկական փորձաքննությունների իրականացման ընթացքում կիրառվող արդի տեխնոլոգիաները և նորագույն գիտագործնական մեթոդները։ Արդյունքում պարզ է դարձել, որ «PC Crash» համակարգչային ծրագրի և «VZM 300» դեսելեռոմետր սարքի կիրառումը տվյալ բնագավառի արդի լավագույն լուծումներից են: 
«ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի կողմից նորագույն մեթոդների ներդրումը և նորարարական լուծումների կիրառումը, աշխատանքների արդիականացումը կարևոր խնդիրներից է կազմակերպության և առհասարակ մեր հանրապետությունում փորձագիտական հնարավորությունների ընդլայնման և զարգացման հարցումև այդ առումով խիստ կարևորվում է նման համագործակցության հնարավորությունը, մասնավորապես բարձր գնահատելով «ՋԻԷՆՍԻ-ԱԼՖԱ» ՓԲԸ-ի կողմից ի դեմս պարոն Ֆահրամազյանի, համագործակցության շրջանակներում «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ում հետազոտությունների արդի հնարավորությունների ներդրման հարցում աջակցությունը։ Միջազգային պրակտիկայում ընդունված փորձագիտական մեթոդների և մեթոդիկաների ձեռքբերման և դրանց ներդրման ուղղությամբ կատարվող աշխատանքները, մեծապես նպաստում են իրականացվող փորձաքննությունների որակի շարունակական բարելավմանը և արդյունքների հավաստիության բարձրացմանը»,-նշեց ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի տնօրեն Արգամ Հովսեփյանը։
«PC Crash» համակարգչային ծրագիրը օբյեկտիվ և անկախ հետազոտություն իրականացնելու հնարավորություն է տալիս, ինչը մաթեմատիկական մոդելավորման և 3D պատկերների միջոցով թույլ է տալիս ստանալ օբյեկտիվ տեղեկատվություն ճանապարհատրանսպորտային պատահարին նախորդող և բուն ընթացքում իրադրության զարգացման՝ վթարի մեխանիզմի վերաբերյալ, իսկ «VZM 300» դեսելեռոմետր սարքը՝ ճանապարհատրանսպորտային պատահարների վայրում դատական փորձաքննություններ իրականացնելիս հետազոտելու և պարզելու տրանսպորտային միջոցի արգելակման ուղու երկարությունը՝ հնարավորություն տալով ստանալու օբյեկտիվ տեղեկություն անցած տարածության վերաբերյալ, ինչպես նաև իրականացնելու տրանսպորտային միջոցի արգելակման փորձարկում, մասնավորապես՝ նաև դանդաղեցման գրանցում և արգելակման հետքի չափում: Այն հնարավորություն կտա նաև գիտական ուղղություններով նոր հետազոտությունների իրականացման համար, առաջնորդվելով ոչ թե անցյալ դարի 80-ական թվականների մեթոդներով, այլ արգելակման տարածության չափսի վերաբերյալ հնարավորություն կտա հնարավորինս ստույգ պատկերացում կազմել ժամանակակից հետազոտության մեթոդի կիրառմամբ:
«Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ը հանդիսանում է առաջատար և խոշորագույն փորձագիտական կառույց, որտեղ իրականացվում են փորձագիտական բնագավառի գիտական հետազոտություններ, ինչպես նաև տարաբնույթ փորձաքննություններ շուրջ 28 ուղղություններով և շուրջ 122 ենթատեսակներով։
Հուշագրի ստորագրումից հետո հյուրերը շրջայց կատարեցին կառույցի մասնաշենքերում, այցելեցին ֆիզիկատեխնիկական հետազոտությունների, քիմիական, ֆոտոտեխնիկական, դիմանկարային, տեսա- և աուդիոձայնագրական, համակարգչատեխնիկական, ձեռագրաբանական, հեղինակային և փաստաթղթաբանական, ձգաբանական, էկոլոգիական, դատաբժշկական, մշակութային, հողագիտական և կենսաբանական, տոքսիկոլոգիական (թունաբանական) փորձագիտական բաժիններ, ծանոթացան իրականացվող հիմնական աշխատանքներին։

news

ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ԷԿՈ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄԸ ՆՈՐ ԴԵՆԴՐՈԽՐՈՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ «LINTAB» LTM06-E ՄՈԴԵԼԻ ՍԱՐՔԻ ՕԳՆՈՒԹՅԱՄԲ EN}

2018 թվականին առաջին անգամ Հայաստանում «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ում սկսվել է դատափորձագիտական բնագավառում նոր դենդրոխրոնոլոգիական գործիքային մեթոդի ներդրման և հետազոտության իրականացման գործընթացը, որը թույլ է տալիս պարզել այնպիսի հարցեր, ինչպիսիք են ծառահատման վաղեմությունը, ապօրինի անտառահատումների հետ կապված դրանց իդենտիֆիկացման հարցերը, ծառատեսակների ընտանիքը, ծառի հստակ տարեթիվը, թե որ տարում և ամսին է հատվել ծառը /ծառախումբը/, հատված ծառերի ժամանակային տարբերությունը, հատված ծառի ծագման  իդենտիֆիկացումը, փորձաքննության ներկայացված փորձանմուշները հանդիսանում են արդյոք միևնույն ծառատեսակի կտորներ, ծառի կենսական վիճակը, հատման ժամանակը, կլիմայական պայմանները տվյալ տարածաշրջանում և այլն: 
Այդ առումով կազմակերպության հողագիտական փորձաքննությունների  բաժանմունքը համալրվել է  ՀՀ դատախազության անմիջական նախաձեռնությամբ ձեռքբերված ծառի հատման վաղեմության որոշման և կոճղի հետ փայտանյութի նույնականացման ապահովման դենդրոխրոնոլոգիական փորձաքննության իրականացման արդի RINNTECH ֆիրմայի գերմանական արտադրության  «LINTAB» LTM06-E մոդելի սարքով և TSAP-Win համակարգչային ծրագրով: 
Կիրառելով նշված սարքը և կից ծրագրային ապահովումը  դատական փորձաքննության մեջ՝ հնարավորություն կընձեռվի առաջին անգամ Հայաստանում էապես մեծացնել փորձաքննության ապացուցողական նշանակությունը այս բնագավառում և հնարավորինս նվազեցնել մարդկային գործոնի  ազդեցությունը՝ ստեղծելով փորձագիտական նոր և կարևոր հնարավորություններ։ «LINTAB» սարքը ընդգրկում է 80 անգամ խոշորացմամբ Leica տեսակի մանրադիտակ, որին ամրացված է բարձր կետայնությամբ տեսախցիկ, որը թույլ է տալիս համակարգչի էկրանին տեսնել փորձանմուշը համապատախան խոշորացմամբ, իրականացնել տեսա և ֆոտոնկարահանում, ինչպես նաև իրականացնել համեմատական հետազոտություններ։  Սարքը թույլ է տալիս չափել ինչպես ամբողջական տարեկան օղակը, այնպես էլ վաղ և ուշ բնափայտերը (տարեկան օղակները)։ Ընդ որում, կարելի է նախօրոք ընտրել օղակների հաշվման ուղղությունը՝ միջուկից կեղև կամ կեղևից միջուկ։
Հաշվի առնելով սարքի կանոնավոր աշխատանքի ապահովման անհրաժեշտությունը «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի Էկոլոգիական, հողագիտական և կենսաբանական փորձաքննությունների բաժնի, Էկոլոգիական փորձաքննությունների բաժանմունքի փորձագետի պաշտոնակատար Տիգրան Հայրապետյանը մասնակցել է Գերմանիայի Դաշնության Հեյդելբերգ քաղաքում գործող RINNTECH ընկերության կողմից կազմակերպված դասընթացին։ Դասընթացի նպատակն էր առավել մանրակրկիտ ծանոթանալ RINNTECH կազմակերպության կողմից արտադրված «LINTAB» LTM06-E մոդելի սարքավորման աշխատանքային գործառույթներին և TSAP-Win ծրագրային ապահովման հնարավորություններին։ Դասընթանն անցկացվել է 2 փուլով՝ դաշտային և լաբորատոր աշխատանքներ տվյալ ընկերությունում արդեն գործող «LINTAB» LTM06-E մոդելի սարքի կիրառմամբ։ Դասընթացներն անցկացվել է RINNTECH կազմակերպության անմիջական հիմնադիր Ֆրանկ Ռինի կողմից։ Ընդհանուր առմամբ մասնակցությունը տվյալ դասընթացին հնարավորություն է  ընձեռել այս սարքի և տեխնոլոգիայի հիմնադրի՝ Ֆրանկ Ռինից ստանալ մանրամասն գործողությունների պլան՝ հետազոտական աշխատանքներն առավել արդյունավետ և ճշգրիտ իրականացնել համար: Դասընթացների ավարտին Տիգրան Հայրապետյանը ստացել է համապատասխան վկայագիր:
Ներկայումս Էկոլոգիական, հողագիտական և կենսաբանական փորձաքննությունների բաժնում սկսվել է գործընթացը դատափորձագիտական բնագավառում դենդրոխրոնոլոգիական բազաների ստեղծման (համալրման) աշխատանքների իրականացման ուղղությամբ, որը հնարավորություն  կընձեռի վերլուծել Հայաստանի անտառատնտեսությունում տեղի ունեցող գործընթացները: 

news

«ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ» ՊՈԱԿ-ում ՎԵՐՍԿՍՎԵԼ Է 2018թ. ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԹԵՄԱՏԻԿ ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐԻ ՇԱՐՔԸ EN}

2018 թվականի առաջին եռամսյակում «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ում տեղի է ունեցել գիտագործնական սեմինար՝ «ՃՏՊ հետևանքով տրանսպորտային միջոցների վնասի չափի որոշման առանձնահատկությունները» թեմայով: Տվյալ սեմինարը կազմակերպվել է «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի ապրանքագիտական փորձաքննությունների ու գիտական հետազոտությունների և տեխնիկական փորձարկումների համակարգման բաժինները: Սեմինարին բացման խոսքով հանդես է եկել կազմակերպության տնօրենի տեղակալ Պատվական Ոսկանյանը, որից հետո սեմինարին որպես զեկուցող հանդես է եկել կազմակերպության ապրանքագիտական փորձաքննությունների բաժնի փորձագետ Ռուբեն Աղայանը:
Կարևոր է ընդգծել, որ սեմինարին մասնակցել են «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի մի շարք ստորաբաժանումների առաջատար փորձագետներ, ինչպես նաև հրավիրված են եղել և մասնակցել են ՀՀ արդարադատության նախարարության «Փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի, Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի և Հայասատանի Հանրապետությունում ԱՊՊԱ ոլորտում աշխատող տարբեր ապահովագրական ընկերությունների ներկայացուցիչներ:
Ռուբեն Աղայանի կողմից ներկայացվող զեկույցում ընդգծել է այն առանձնահատկությունները, որոնք հիմնականում վերաբերում են ճանապարհատրանսպորտային պատահարների հետևանքով կատարված ավտոտրանսպորտային միջոցների վնասի չափի որոշման առանձնահատկություններին, գնահատման մեթոդաբանությանը, որոնք կիրառվում են դատական ավտոտրանսպորտային փորձաքննության ընթացքում վնասի չափի որոշման համար: Ներկայացվել է ԱՊՊԱ RL1-001 կանոններում նշված մեթոդաբանությունների տարբերությունները, որոնք կիրառվում են ԱՊՊԱ ոլորտում տրանսպորտային միջոցների վնասի չափը որոշելու համար: Նշվել է նաև, որ առկա մեթոդաբանությունների տարբերությունների արդյունքում, առաջանում է խնդիրներ, քանի որ ավտոտրանսպորտային միջոցների նմանատիպ վնասվածքների դեպքում վնասի չափի որոշման արժեքները ստացվում են տարբեր մեծություններով: 
Սեմինարի ընթացքում Ռ.Աղայանը ներկայացրել է նաև տրանսպորտային միջոցի վնասի վերականգնման արժեքի և պատճառված վնասի արժեքի տարբերությունները, այնուհետև մեկնաբանվել է թե երբ են դրանք տարբերվում և երբ են համընկնում։ Մանրամասն ներկայացվել է ապրանքային արժեքի կորստի որոշման մեթոդաբանությունը, գրեթե նոր կամ ոչ էական մաշվածությամբ տրանսպորտային միջոցների վնասի չափը հիմնավորելու և դրա փոխհատուցման ինստիտուտի կայացման ու հետագա զարգացման անհրա¬ժեշտությունը։
Սեմինարի ընթացքում մասնակիցները քննարկել են ԱՊՊԱ պատահարների վնասի չափի որոշման Կանոններում նշված «Տրանսպորտային միջոցներին պատճառված վնասների հաշվարկում կիրառվող մաշվածության տոկոսները՝ ըստ տրանսպորտային միջոցի տարիքի և վազքի մեծության», որոնք նշված են ԱՊՊԱ RL1-001 կանոնների 2-րդ և 3-րդ աղյուսակներում: Մասնակիցների ուշադրությունը հրավիրվել է այն փաստին, որ տվյալ աղյուսակներում նշված չեն, թե ինչ տեսակի ավտոտրանսպորտային միջոցների համար է մաշվածության տոկոսային մեծությունները կիրառելի, ինչը հետևաբար երկակի մեկնաբանության խնդիր է առաջացնում: Մասնավորապես հարց է առաջ քաշվել, թե կարելի է արդյոք նույն մաշվածության տոկոսը կիրառել տարբեր տեսակի ավտոտրանսպորտային միջոցների համար: Ներկայացվել է նաև, որ ներկայումս այն կիրառվում է բոլոր տեսակի ավտոտրանսպորտային միջոցների համար «Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո» ԻԱՄ-ի կողմից որակավորված և գրանցված պայմանագրի հիման վրա գործող փորձագետների կողմից գործնականում, այսինքն մաշվածության միևնույն տոկոսները կիրառվում են տարբեր տեսակի ավտոտրանսպորտային միջոցների նորոգման աշխատանքների արժեքները հաշվարկելիս: Ուստի ավտո¬տրանսպորտային միջոցների տեսակով պայմանավորված, մաշվածության տոկոսները տարբեր են: 
Ռուբեն Աղայանի զեկույցում անդրադարձ է կատարվել նաև ավտոտրանսպորտային միջոցների մնացորդային արժեքի /պիտանի մասերի/ որոշման խնդրին: Նշվել է, որ ավտոտրանսպորտային միջոցների պիտանի մնացած մասերի՝ հանգույցի, ագրեգատի արժեքի տեսակարար կշռի չափը, ԱՊՊԱ կանոնների 4-րդ աղյուսակում նշված արժեքների առավելագույն շեմի շրջանակներում, վնասվածության աստիճանից ելնելով՝ ինքնուրույնաբար որոշվում է «Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո»-ի կողմից որակավորված և գրանցված պայմանագրի հիման վրա գործող այն փորձագետը, որն ունի ավտոտրանսպորտային միջոցներին պատճառված վնասի գնահատման իրավունք:            Ավելացնենք, որ սեմինարը տեղի է ունեցել գործնական մթնոլորտում, որի ընթացքում վերլուծվել են մի շարք փոխկապակցված հարցեր և տրվել պարզաբանումներ: Սեմինարի ավարտին մասնակիցների կողմից նշվել է, որ անհրաժեշտ է նախապատրաստել համապատասխան առաջարկներ և ներկայացնել պետական մարմիների՝ նշված խնդիրների համարժեք լուծումների տալու համար:

news

ՀՀ ԳԼԽԱՎՈՐ ԴԱՏԱԽԱԶ ԱՐԹՈՒՐ ԴԱՎԹՅԱՆՆ ԱՅՑԵԼԵԼ Է «ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ» ՊՈԱԿ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ ՈՒՆԵՑԵԼ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՀԵՏ EN}

ՀՀ գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի այցի նպատակն էր ծանոթանալ հանրապետության խոշորագույն փորձագիտական կենտրոնում քրեական հետապնդում և արդարադատություն իրականացնող մարմինների կողմից նշանակվող փորձաքննությունների կազմակերպման և իրականացման լիարժեքության և ամբողջականության ապահովմանը միտված տեխնոլոգիական և մեթոդոլոգիական զարգացման ներկայիս վիճակին և հեռանկարներին, կազմակերպության տեխնիկական հագեցվածությանն ու առկա խնդիրներին: Հանդիպման ընթացքում կազմակերպության ղեկավարության և փորձագիտական անձնակազմի հետ քննարկվել են փորձաքննությունների առավել շոշափելի արդյունքների ապահովմանը խոչընդոտող գործոնների վերացման հիմնախնդիրներն ու անելիքները:
Այցելության ընթացքում ՀՀ գլխավոր դատախազը շրջել է Փորձաքննությունների ազգային բյուրոյի փորձագիտական ստորաբաժանումներով և լաբորատորիաներով, տեղում ծանոթանալով հատկապես ձեռքբերված նոր սարքավորումների միջոցով իրականացվող փորձաքննությունների ընթացքին, առկա փորձագիտական հնարավորություններին, փորձագետների հետ զրուցելով նաև առանձին նեղ մասնագիտական ոլորտային ուղղություններով փորձաքննությունների առանձնահատկությունների մասին: ՀՀ գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանին հետաքրքրել է մասնավորապես՝ ՀՀ դատախազության անմիջական նախաձեռնությամբ ձեռքբերված ծառի հատման վաղեմության որոշման և կոճղի հետ փայտանյութի նույնականացման ապահովման դենդրոխրոնոլոգիական փորձաքննության իրականացման արդի սարքի շահագործման արդյունավետությունը՝ տվյալ սարքի կիրառմամբ փորձագիտական հետազոտությունների հնարավորությունները:
Փորձաքննությունների ազգային բյուրոյի փորձագիտական անձնակազմի հետ հանդիպման ժամանակ ՀՀ գլխավոր դատախազը նշել է, որ դժվար է գերագնահատել փորձագետների դերակատարումը քրեական գործերով ամբողջական և բազմակողմանի քննության ապահովման, հանցագործությունների բացահայտման վերջնարդյունքում արդարադատության իրականացման տեսանկյունից: Դրան զուգահեռ, սակայն, Գլխավոր դատախազը շեշտել է նաև ինչպես առանձին գործերով, այնպես էլ իրենց ունեցած քրեադատավարական դերակատարության առաքելության նկատմամբ խորը պատասխանատվության զգացմունքի կարևորությունը՝ նկատի ունենալով, որ շատ դեպքերում փորձագետի եզրակացությունը բեկումնային նշանակություն է ունենում քրեական գործերի արդյունքների համար՝ ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական իմաստով: 
Գլխավոր դատախազն ընդգծել է նաև փորձաքննությունների իրականացման ընթացքում փորձագետների անաչառ և զուտ մասնագիտական գնահատականների սահմաններում գտնվելու կարևորությունը, հատուկ ընդգծելով նաև առհասարակ փորձագետների կողմից նեղ անձնական ինչ-ինչ այլ սկզբունքներով առաջնորդվելու հնարավորության բացառման կարևորությունը, ի նկատի ունենալով նաև կոռուպցիայի դեմ պայքարում ՀՀ գլխավոր դատախազության որդեգրված մոտեցումները՝ հորդորելով փորձաքննություններ իրականացնելիս մնալ բացառապես փորձաքննության օբյեկտի հետազոտման շրջանակներում և հնարավոր կողմնակի ճնշումների գործադրման անգամ փորձերի դեպքում դրսևորել հաստատակամություն փորձաքննությունների օբյեկտիվ ընթացքն ապահովելու համար՝ այդ մասին անմիջապես տեղյակ պահելով պատկան մարմիններին։ 
 Պրն.Դավթյանը կարևորել է նաև փորձագետների մասնագիտական կարողություններին ու որակական հատկանիշները շարունակական, համաշխարհային տեխնոլոգիական և մեթոդաբանական տենդենցներին համահունչ զարգացնելու, ինչպես նաև փորձագիտական հետազոտությունների լիարժեքությունն ու ճշգրտությունն ապահովելուն միտված սարքավորումների ձեռքբերման ուղղությամբ առանձնահատուկ նախաձեռնողականություն ցուցաբերելու անհրաժեշտությունը, նշել է. «Բյուրոյի կողմից ցանկացած այնպիսի նախաձեռնությանը, որն ուղղված կլինի փորձաքննությունների որակի և որոշակիության բարձրացմանը, որոնք չափազանց կարևոր նշանակություն ունեն քննության անաչառության համար, նույնիսկ եթե դրանք վերաբերում են տեխնիկապես զինմանը, պատրաստ ենք աջակցելու մեր իրավասության սահմաններում»: 
Բացի այդ, Գլխավոր դատախազն ընդգծել է նաև կազմակերպության կազմում գործող Քրեաբանության կիրառական հիմնախնդիրների գիտահետազոտական կենտրոնի կողմից կատարվող քրեաբանական հետազոտությունների կարևորությունը, որն էական նշանակություն ունի Հայաստանի Հանրապետությունում հանցավորության և դրա առանձին տեսակների պատճառների և նպաստող պայմանների, դրանց կրիմինոլոգիական գործոնների բացահայտման հարցում՝ էական նշանակություն ունենալով քրեական քաղաքականության ճիշտ և նպատակային ուղղությամբ զարգացնելու առումով:
Փորձաքննությունների ազգային բյուրոյի տնօրեն Արգամ Հովսեփյանն իր պատասխան խոսքում շնորհակալություն է հայտնել ՀՀ գլխավոր դատախազին ինչպես իրենց աշխատանքի և խնդիրների լուծման նկատմամբ դրսևորած ուշադրության, այնպես էլ որդեգրած ուղղություններով կենտրոնի կողմից իրականացվող փորձաքննությունների արդյունավետության, ճշգրտության մակարդակը բարձրացնելու հարցում դատախազության դրսևորած շահագրգռության համար:
Փորձաքննությունների ազգային բյուրոյի տնօրենը նաև նշել է, որ իրականացվելու են բոլոր անհրաժեշտ աշխատանքները համաշխարհային փորձագիտական հեղինակավոր կենտրոնների և կառույցների հետ կազմակերպության համագործակցությունն ընդլայնելու, նրանց ներուժը և լավագույն փորձը Հայաստանում ներդնելու, կիրառելու, արտերկրում Կազմակերպության փորձագետների մասնագիտական կարողությունները զարգացնելու, նշանակվող փորձաքննությունների իրականացման համար ժամանակակից գիտափորձնական մեթոդների, գիտատեխնիկական միջոցների մշակման, փորձարկման և ներդրման ուղղությամբ: