Monday, Dec 18th

Last update03:52:44 PM GMT

N. B. E.

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here: Archive 2013

Archive 2013

Young scientists conference took place

  • PDF

The conference on «The Research of Organizational and Scientific-Practical Experience of Forensic Databases Formed in the National Bureau of Expertises and their Comparison with Databases Existing in the Republic of Armenia. The Preconditions for Integration of Existing Databases to the European Ones» theme dedicated to the foundation of the 70th Anniversary of National

Academy of Sciences of Armenia concluded its work

On 3-4 December, 2013 the two-day Youth conference organized by NAS «National Bureau of Expertises» SNPO, RA and supported by the Youth Foundation of Armenia and the Young Scientists Council of National Academy of Sciences of Armenia was held. The conference was dedicated to the research of organizational and scientific-practical experience of forensic databases existing in the republic as well as to the discussion of the preconditions for integration of forensic databases to the European ones. The opening of the conference took place in National Academy of Sciences. The opening speech was made by R.Martirosyan, the president of the National Academy of Sciences of Armenia, A.Javadyan, the head of National Bureau of Expertises and G.Vardanyan, the head of Young Scientists Council. The second part of the conference was held in Aghveran Conferences House, NAS, RA.
25 participants of the conference made their speeches.

The conference was also attended by the representatives of RA Police, RA Prosecutor’s Office, other Institutes of National Academy of Sciences of Armenia and Higher Educational Institutions of RA as well as the workers of National Bureau of Expertises.

Later the results of the conference were summarized and the organizational committee presented the project announcement on the results. After the debate it was adopted unanimously.

ANNOUNCEMENT

  • PDF

«National Bureau of Expertises» SNPO of the National Academy of Science, the Republic of Armenia («National Bureau of Expertises» SNPO, NAS, RA) with the support of The Youth Foundation of Armenia and the Youth Council, NAS, RA, organizes Youth Symposium on

«The Research of Organizational and Scientific-Practical Experience of Expert Databases Formed in the National Bureau of Expertises and Their Comparison with Databases Existing in the Republic of Armenia. Preconditions for Integration of Existing Databases to the European Ones»

theme, dedicated to the 70th Anniversary of National Academy of Science, the Republic of Armenia.

The Symposium will take place on 3-4 December, 2013, in Aghveran Conferences House, NAS, RA.

We expect active participation of forensic and juridical organizations, scientific-research, higher education institutions and research centers of the Republic of Armenia.

Conference Committee

Վերապատրաստման շրջանակներում

  • PDF

ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի ուսումնակրթական բաժինը շարունակում է կազմակերպել և անցկացնել կատարելագործման և վերապատրաստման ուսուցողական դասընթացներ (նախաքննության, հետաքննության և այլ մարմինների աշխատակիցների համար)

ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի ուսումնակրթական բաժինը ՀՀ Դատախազության հետ 05.02.2013թ. կնքված պայմանագրի շրջանակներում շարունակում է կազմակերպել և անցկացնել փորձաքննությունների համար ելակետային տվյալներ ձեռք բերելու պարտականություններ և փորձաքննություններ նշանակելու լիազորություն ունեցող աշխատակիցների (նախաքննության, հետաքննության և այլ մարմինների) կատարելագործման և վերապատրաստման ուսուցողական դասընթացներ: 2013թ. երրորդ եռամսյակում ուսումնակրթական բաժնի կողմից կազմակերպվել և անցկացվել են արտագնա (վերապատրաստման և կատարելագործման) ուսուցողական դասընթացներ ԼՂՀ ոստիկանության և քննչական վարչության, ՊՆ քննչական ծառայության, ռազմական ոստիկանության տարածքային բաժինների նախաքննություն և հետաքննություն իրականացնող մարմինների իրավասու աշխատակիցների համար:

Դասընթացներն անցկացվել են կազմակերպության արհեստավարժ և բազմամյա փորձ ունեցող դասախոսական անձնակազմի կողմից դիդակտիկ նյութերի (այդ թվում նաև էլեկտրոնային կրիչների վրա տեղադրված) ժամանակակից համակարգչային տեխնիկայի, անհրաժեշտ գույքի, գրականության, ինչպես նաև ուսումնական ձեռնարկների օգտագործմամբ: Նշված դասընթացներին մասնակցել են թվով 65 իրավասու աշխատակիցներ՝ 27 քննիչ, 4 քրեագետ փորձագետ և 34 հետաքննություն իրականացնող սպաներ: Դասընթացները անցկացվեցին բարձր մակարդակով, որի համար ԼՂՀ ոստիկանապետի կողմից տրվել է շնորհակալագիր:

The collaborators of N.B.E. participated in the national workshop on ''Document Security''

  • PDF

The head of Document expertises division H.Gharibyan and the expert of Photo-Technical, Portrait, Audio and Video Expertises Department T.Manukyan from July 23-26 took part in the national workshop on ''Document Security'' organized by the EU and UNDP within the framework of “Enhancement of Border Management Capabilities at Bavra-Ninotsminda Border Crossing Point between Georgia and Armenia (BNIBM)” project. The workshop was attended by representatives from border management agencies and relevant organizations, BNIBM staff and international experts of Ministry of Internal Affairs of Austria. They represented the participants the international standards of border management at border crossing points and shared with them their knowledge on the recent international techniques. At the end of the workshop the participants were awarded with certificates.

Participation in 25th Annual Meeting of European Network of Forensic Science Institutes

  • PDF

The Head of Arson and Explosives of National Bureau of Expretises Department David Melkumyan from May 21 to 24, 2013 participated in 25th Annual Meeting of European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI) in Belgrade (Serbia). In the Meeting took part representatives from 64 member-organizations from 27 countries.

An official reception was organized in the Belgrade City Council building, where with a speech the First Deputy of the Minister of Internal Affairs of Serbia and Chairman of City Council greeted the participants. After the official reception took place concert of classical music.

The Annual Meeting consisted of thematic and practical parts.

In the Thematic part were made speeches dedicated to the individual-psychological investigations of forensic organizations directed to the improvement of personnel management level and working conditions as well as the negative consequences of forensic investigation procedures requirements violations.

The speeches in the Practical part were devoted to the problems in the ENFSI member-organizations, problem-solving steps as well as ENFSI future visions. Among the discussed questions, were the accreditation processes of the member-organizations according to ISO/IEC 17025 international standard, the participation of Working Groups in Monopoly Programmes from 2009 to 2012 and the results of Working Groups activity, etc. In order to get rid of the drawbacks of activities amendments directed to tightening control were made in the main documents of ENFSI.

During the Meeting the reports of Board and Standing Committees' 2012-2013 activities (presented by 31.03.2012) were discussed and accepted by the participants.

The participation of David Melkumyan in ENFSI Annual Meeting had very important role for expanding the international cooperation of the National Bureau of Expertises, RA. He had business meetings with the representatives of Switzerland, the Russian Federation, the Ukraine and Latvia coming into tentative agreements about possible cooperation in joint research and scientific works.

There were also meetings with the representatives of leading foreign organizations that produce and sell devices and equipment used in forensic sphere.

JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval